LEADING AT THE SPEEP OF TRUST - Lãnh đạo với tốc độ của niềm tin Chương trình đào tạo Reinventing Enterprises tái tạo doanh nghiệp

Kính chào Quý vị,

Cám ơn Quý vị đã quan tâm đến buổi Tọa đàm này. Tuy nhiên, có lỗi xảy ra trong quá trình xử lý nên không thể đăng ký. Quý vị vui lòng kiểm tra lại đường dẫn hoặc liên hệ BTC Tọa đàm thông qua email: Reinvent@PACE.edu.vn

Trân trọng,

BAN TỔ CHỨC