NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM)
Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

  • Khai giảng: 16/03/2018
  • Lịch học: Thứ 6-7-CN
  • Giờ học:8h30 - 11h30 & 13h30 - 16h30
  • Thời lượng: 12 buổi/ 36 giờ
  • Phí tham dự: 6,800,000 VNĐ
  • Phí ưu đãi:6,000,000 VNĐ
Đăng ký tham dự

Phí ưu đãi được áp dụng khi hoàn tất học phí trước ngày khai giảng ít nhất là 02 tuần.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 16/03/2018
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH Đang cập nhật
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH Đang cập nhật
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Đang cập nhật
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Đang cập nhật
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 13/12/2017 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 13/03/2018 Thứ 3-5
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 26/11/2017 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 19/12/2017 Thứ 3-5
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 03/04/2018 Thứ 3-5-7
TINH THẦN TEAMWORK 10/12/2017 Chủ Nhật
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 26/11/2017 Chủ Nhật
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 14/12/2017 Thứ 3-5-7
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 26/03/2018 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 19/03/2018 Thứ 2-4-6
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 15/01/2018 Thứ 2-4-6
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 10/12/2017 Chủ Nhật
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 29/11/2017 Thứ 2-4-6
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 20/03/2018 Thứ 3-5-7
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 02/04/2018 Thứ 2-4-6
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 06/03/2018 Thứ 3-5-7
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 20/12/2017 Thứ 2-4-6
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 21/12/2017 Thứ 3-5-7
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 14/12/2017 Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 31/03/2018 Thứ 7-CN
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 27/03/2018 Thứ 3-5
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 28/03/2018 Thứ 2-4-6
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 28/11/2017 Thứ 3-5
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 02/12/2017 Thứ 7
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 11/12/2017 Thứ 2-4-6
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 07/04/2018 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 23/12/2017 Thứ 7
Các chương trình toàn cầu