CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ
Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

  • Khai giảng: Đang cập nhật
  • Lịch học: Đang cập nhật
  • Giờ học:8h30 - 11h30 & 13h30 - 16h30
  • Thời lượng: 37 buổi / 111 giờ
  • Phí tham dự: 15,000,000 VNĐ
  • Phí ưu đãi:14,000,000 VNĐ
Đăng ký tham dự Phí ưu đãi được áp dụng khi hoàn tất
chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 1 tuần
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Đang cập nhật
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ Đang cập nhật
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH Đang cập nhật
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH Đang cập nhật
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) Đang cập nhật
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 19/05/2017
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 17/04/2017 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 10/05/2017 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 16/04/2017 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 15/05/2017 Thứ 2-4-6
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 03/04/2017 Thứ 2-4-6
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 29/05/2017 Thứ 2-4-6
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 09/05/2017 Thứ 3-5-7
TINH THẦN TEAMWORK 16/04/2017 Chủ Nhật
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 07/05/2017 Chủ Nhật
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 10/04/2017 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 20/04/2017 Thứ 3-5-7
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 20/06/2017 Thứ 3-5-7
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 26/04/2017 Thứ 4-6
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 15/04/2017 Thứ 7-CN
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 12/04/2017 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 19/04/2017 Thứ 2-4-6
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 03/04/2017 Thứ 2-4-6
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 08/05/2017 Thứ 2-4-6
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 10/07/2017 Thứ 2-4-6
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 05/06/2017 Thứ 2-4-6
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 07/06/2017 Thứ 2-4-6
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 08/05/2017 Thứ 2-4-6
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 20/04/2017 Thứ 3-5
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 28/06/2017 Thứ 2-4-6
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 24/04/2017 Thứ 2-4-6
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 22/04/2017 Thứ 7
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 15/07/2017 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 22/05/2017 Thứ 2-4-6
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 22/04/2017 Thứ 7
Các chương trình toàn cầu