CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Chương trình đào tạo
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Cấp lãnh đạo doanh nghiệp: Chủ tịch, CEO, Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý Chủ tịch, Trợ lý CEO...;
  • Các nhà quản lý cấp trung trong doanh nghiệp: Các giám đốc chức năng, các Trưởng/Phó các Phòng, Ban, Bộ phận... trong doanh nghiệp;
  • Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong doanh nghiệp;
  • Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc Điều hành trong tương lai.

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ

Để tham dự chương trình này một cách thành công, người học cần phải trên 22 tuổi (chương trình này không phù hợp đối với học viên dưới 23 tuổi) và cần phải có ít nhất một trong số những điều kiện sau:

  • Đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng (không phân biệt chuyên ngành);
  • Đã từng hoặc đang nắm giữ vị trí quản lý có vai trò quan trọng trong công ty;
  • Đã có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong các ngành nghề lĩnh vực.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất thành công chương trình này, học viên có thể:

  • Nắm được những tư duy và kiến thức cốt lõi mà một giám đốc điều hành chuyên nghiệp CEO cần phải có trong một môi trường kinh doanh toàn cầu;
  • Biết cách trang bị những năng lực quản trị cần thiết của một CEO trên nhiều lĩnh vực;
  • Biết cách đạt được hoài vọng của mình là trở thành một CEO chuyên nghiệp.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 25/05/2018
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 27/03/2018 Thứ 3-5-7
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 07/05/2018 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 08/04/2018 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 16/04/2018 Thứ 2-4-6
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 03/04/2018 Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 17/04/2018 Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 07/05/2018 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 08/04/2018 Chủ Nhật
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 26/03/2018 Thứ 2-4-6
TINH THẦN TEAMWORK 22/04/2018 Chủ Nhật
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 21/04/2018 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 08/05/2018 Thứ 3-5-7
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 01/04/2018 Chủ Nhật
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 12/06/2018 Thứ 3-5-7
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 17/04/2018 Thứ 3-5-7
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 11/04/2018 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 31/03/2018 Thứ 7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 17/07/2018 Thứ 3-5-7
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 02/04/2018 Thứ 2-4-6
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 27/03/2018 Thứ 3-5
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 17/04/2018 Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 31/03/2018 Thứ 7-CN
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 19/06/2018 Thứ 3-5-7
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 31/03/2018 Thứ 7
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 26/03/2018 Thứ 2-4-6
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 24/04/2018 Thứ 3-5
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 07/04/2018 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 09/04/2018 Thứ 2-4-6
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 21/04/2018 Thứ 7
Các chương trình toàn cầu