CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Chương trình đào tạo
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Những người đang là Giám đốc nguồn nhân lực, Giám đốc nhân sự, Trưởng bộ phận nhân sự, Trưởng phòng tổ chức hành chính,… của các công ty trong và ngoài nước đang mong muốn được trang bị những kiến thức và kỹ năng về nghiệp vụ nhân sự và quản trị nhân sự nhằm trở thành một Giám đốc nhân sự chuyên nghiệp;
  • Những người đang là Chuyên viên nhân sự hay Chuyên viên hành chính nhân sự của các doanh nghiệp đang có hoài bão trở thành Giám đốc nhân sự của các công ty trong và ngoài nước trong tương lai.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  • Giúp học viên biết được một "Giám đốc Nhân sự" (CHRO) chuyên nghiệp là người như thế nào? Biết được những ai và làm thế nào để có thể trở thành một CHRO chuyên nghiệp;
  • Trang bị cho học viên những tư duy và nhận thức cốt lõi nhất, những kiến thức và kỹ năng cơ bản nhất mà bất kỳ một CHRO chuyên nghiệp nào cũng cần phải trang bị.

MỤC TIÊU HỌC TẬP

Sau khi hoàn tất chương trình học này, bạn có thể:

  • Hiểu được sự thay đổi về vai trò và vị thế của một Giám đốc nhân sự ngày nay; Hiểu được xu hướng mới trong ngành quản trị nhân sự của Việt Nam và thế giới;
  • Nắm được tư duy và kiến thức cốt lõi mà một CHRO trong thời đại ngày nay cần có như: Chân dung CHRO; Chiến lược nguồn nhân lực; Tổ chức bộ phận nhân sự; Tuyển dụng & Bổ dụng; Đánh giá nhân sự; Đào tạo & Phát triển; Văn hóa doanh nghiệp; Lương & chế độ đãi ngộ; Pháp luật lao động; Quản trị cuộc đời.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 25/05/2018
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 21/05/2018 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 07/05/2018 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 10/06/2018 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 22/05/2018 Thứ 3-5
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 14/07/2018 Thứ 7-CN
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 26/05/2018 Thứ 7-CN
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 14/06/2018 Thứ 3-5-7
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 10/06/2018 Chủ Nhật
TINH THẦN TEAMWORK 20/05/2018 Chủ Nhật
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 18/06/2018 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 08/05/2018 Thứ 3-5-7
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 29/05/2018 Thứ 3-5
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 26/05/2018 Thứ 7-CN
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 20/05/2018 Chủ Nhật
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 12/06/2018 Thứ 3-5-7
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 17/07/2018 Thứ 3-5-7
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 08/05/2018 Thứ 3-5-7
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 04/08/2018 Thứ 7-CN
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 17/05/2018 Thứ 3-5-7
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 01/06/2018 Thứ 6-7-CN
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 24/07/2018 Thứ 3-5
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 11/06/2018 Thứ 2-4-6
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 19/06/2018 Thứ 3-5-7
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 17/05/2018 Thứ 3-5
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 14/05/2018 Thứ 2-4-6
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 24/04/2018 Thứ 3-5
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 14/05/2018 Thứ 2-4-6
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 04/08/2018 Thứ 7
Các chương trình toàn cầu