PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ
Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần 1. Năng lực tư duy

- Tư duy tổng hợp
- Tư duy phân tích
- Tư duy logic
- Tư duy từ tổng thể đến cụ thể, từ gốc đến ngọn, từ dài hạn đến ngắn hạn

Phần 2. Các phương pháp & kỹ thuật tư duy kinh điển của Thế giới

- Kỹ thuật “Vận não công” (Brain-storming)

 • Nguyên lý của Brain-storming
 • Triển khai vận hành Brain-storming

- Phương pháp “Sáu chiếc nón tư duy” (Six Thinking Hats)

 • Nguyên lý của sáu chiếc nón tư duy
 • Triển khai vận hành sáu chiếc nón tư duy

- Phương pháp “Bản đồ tư duy” (Mind Map)

 • Nguyên lý của Bản đồ tư duy
 • Triển khai vận hành Bản đồ tư duy

- Phương pháp “Tư duy đột phá” (Breakthrough Thinking)

 • Nguyên lý của tư duy đột phá
 • Triển khai vận hành tư duy đột phá

- Các công cụ và kỹ thuật tư duy phổ biến khác

- Tích hợp tổng thể các kỹ thuật và phương pháp nâng cao năng lực tư duy

Phần 3. Quy trình giải quyết vấn đề & ra quyết định

- Xác định vấn đề

 • Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong xác định vấn đề;
  • Kỹ thuật nhận diện sự tồn tại của các vấn đề thật sự;
  • Kỹ thuật đa dạng hóa góc nhìn;
 • Những góc độ tiếp cận vấn đề hiệu quả.

- Phân tích và truy tìm nguyên nhân

 • Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong phân tích và truy tìm nguyên nhân gốc rễ
  • Vận dụng biểu đồ xương cá (Fishbone);
  • 5Why 
 • Những nguyên tắc quan trọng cần lưu ý.

- Xây dựng giải pháp

 • Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong xây dựng các giải pháp
 • Tiêu chuẩn của một giải pháp khả thi

- Ra quyết định & thực thi giải pháp

 • Các nguyên tắc và phương pháp ra quyết định;
 • Thực thi giải pháp và những mấu chốt thực tiễn cần lưu tâm.

Phần 4. Nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề bằng sáng tạo

- Triết lý của sáng tạo trong giải quyết vấn đề;

- Những tiêu chí của một giải pháp sáng tạo đúng nghĩa;

- Những phương pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả trong giải quyết vấn đề.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 29/09/2018
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 06/10/2018
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Đang cập nhật
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 10/10/2018 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 02/10/2018 Thứ 3-5
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 21/10/2018 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 20/10/2018 Thứ 7-CN
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 13/11/2018 Thứ 3-5
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 23/10/2018 Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 12/11/2018 Thứ 2-4-6
TINH THẦN TEAMWORK 21/10/2018 Chủ Nhật
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 17/11/2018 Thứ 7-CN
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 31/10/2018 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 09/10/2018 Thứ 3-5
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10/12/2018 Thứ 2-4-6
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 23/10/2018 Thứ 3-5-7
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 07/10/2018 Chủ Nhật
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 22/10/2018 Thứ 2-4-6
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 01/12/2018 Thứ 7-CN
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 25/09/2018 Thứ 3-5
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 05/11/2018 Thứ 2-4-6
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 10/11/2018 Thứ 7-CN
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 12/10/2018 Thứ 6-7-CN
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 27/10/2018 Thứ 7
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 22/10/2018 Thứ 2-4-6
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 11/12/2018 Thứ 3-5-7
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 09/10/2018 Thứ 3-5
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 13/10/2018 Thứ 7
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 01/12/2018 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 20/10/2018 Thứ 7
LSM - PHƯƠNG PHÁP KHỞI NGHIỆP TINH GỌN 07/12/2018 Thứ 6-7-CN
Các chương trình toàn cầu