LSM - PHƯƠNG PHÁP KHỞI NGHIỆP TINH GỌN

Chương trình đào tạo
LSM - PHƯƠNG PHÁP KHỞI NGHIỆP TINH GỌN

Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

PHẦN I: NỀN TẢNG KHỞI NGHIỆP TINH GỌN

-   Xu hướng khởi nghiệp ở thế giới và Việt Nam

-   Các khái niệm nền tảng của Khởi nghiệp

-   Khởi tạo doanh nghiệp mới (Entrepreneurship) và Tái khởi nghiệp (Intrapreneurship)

-   Những sai lầm “chết người” khi Khởi nghiệp - Đâu là con đường đúng ngay từ đầu ?

-   Những nguyên lý của Khởi nghiệp tinh gọn.

PHẦN II: MÔ HÌNH KHỞI NGHIỆP TINH GỌN

-   Phương pháp dẫn hướng của Khởi nghiệp tinh gọn (BML)

-   Các bước triển khai mô hình Khởi nghiệp tinh gọn

-   Thách thức & những lựa chọn theo mô hình Khởi nghiệp tinh gọn

-   Phương pháp điều chỉnh tối ưu

PHẦN III: CÔNG CỤ KHỞI NGHIỆP TINH GỌN

-   Các thành tố cốt yếu và công cụ Khởi nghiệp tinh gọn (BMC)  

-   Xây dựng doanh nghiệp bằng công cụ Khởi nghiệp tinh gọn

-   Những lưu ý quan trọng và những sai lầm cần tránh

PHẦN IV: THỰC HÀNH VÀ TỔNG KẾT

-   Thực hành theo tình huống mô phỏng

-  Phân tích và đúc kết

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 29/09/2018
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 08/09/2018
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH Đang cập nhật
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 11/09/2018 Thứ 3-5
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 20/08/2018 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 21/10/2018 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 18/09/2018 Thứ 3-5
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 13/11/2018 Thứ 3-5
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 08/09/2018 Thứ 7-CN
TINH THẦN TEAMWORK 23/09/2018 Chủ Nhật
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 23/10/2018 Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 29/09/2018 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 14/10/2018 Chủ Nhật
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 25/09/2018 Thứ 3-5
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 20/08/2018 Thứ 2-4-6
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 29/09/2018 Thứ 7-CN
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 15/09/2018 Thứ 7-CN
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 07/10/2018 Chủ Nhật
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 25/09/2018 Thứ 3-5
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 05/11/2018 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 28/08/2018 Thứ 3-5
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 25/08/2018 Thứ 7-CN
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 08/09/2018 Thứ 7
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 27/08/2018 Thứ 2-4-6
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 10/11/2018 Thứ 7-CN
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 22/09/2018 Thứ 7
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 07/09/2018 Thứ 6-7-CN
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 20/08/2018 Thứ 2-4-6
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 10/09/2018 Thứ 2-4-6
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 17/09/2018 Thứ 2-4-6
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 01/12/2018 Thứ 7
LSM - PHƯƠNG PHÁP KHỞI NGHIỆP TINH GỌN 14/09/2018 Thứ 6-7-CN
Các chương trình toàn cầu