KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG
Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

  • Các cấp lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp;
  • Các Giám đốc chức năng, trưởng / phó các phòng / ban / bộ phận trong doanh nghiệp;
  • Đội ngũ quản lý bộ phận nhân sự và các nhân viên, chuyên viên nhân sự phụ trách tuyển dụng trong doanh nghiệp;
  • Những người đã có kinh nghiệm làm việc tại các doanh nghiệp và có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ năng phỏng vấn tuyển dụng.

Chương trình không phù hợp cho các đối tượng và học sinh, sinh viên – những người chưa có thâm niên làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi tham dự chương trình, học viên có thể:

  • Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc phỏng vấn tuyển dụng;
  • Hiểu và có thể vận dụng các phương pháp phỏng vấn hiệu quả và chuyên nghiệp.
  • Biết cách thực hiện các cuộc phỏng vấn & đánh giá ứng viên khoa học và khách quan;
  • Cải thiện các kỹ năng bổ trợ cần thiết và biết cách làm chủ cả tiến trình phỏng vấn tuyển dụng.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 27/03/2018 Thứ 3-5-7
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 07/05/2018 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 08/04/2018 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 16/04/2018 Thứ 2-4-6
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 03/04/2018 Thứ 3-5-7
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 08/04/2018 Chủ Nhật
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 26/03/2018 Thứ 2-4-6
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 17/04/2018 Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 07/05/2018 Thứ 2-4-6
TINH THẦN TEAMWORK 22/04/2018 Chủ Nhật
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 21/04/2018 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 08/05/2018 Thứ 3-5-7
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 12/06/2018 Thứ 3-5-7
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 17/04/2018 Thứ 3-5-7
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 01/04/2018 Chủ Nhật
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 11/04/2018 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 31/03/2018 Thứ 7-CN
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 02/04/2018 Thứ 2-4-6
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 17/07/2018 Thứ 3-5-7
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 17/04/2018 Thứ 3-5-7
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 27/03/2018 Thứ 3-5
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 31/03/2018 Thứ 7-CN
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 31/03/2018 Thứ 7
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 28/03/2018 Thứ 2-4-6
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 26/03/2018 Thứ 2-4-6
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 24/04/2018 Thứ 3-5
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 07/04/2018 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 09/04/2018 Thứ 2-4-6
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 21/04/2018 Thứ 7
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 25/05/2018
Các chương trình toàn cầu