KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG
Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I. Nhận thức nền tảng về phỏng vấn tuyển dụng

 • Tầm quan trọng của phỏng vấn tuyển dụng;
 • Thực trạng & các loại hình phỏng vấn tuyển dụng hiện đại;
 • Tiến trình phỏng vấn tuyển dụng chuyên nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện đại;
 • Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Nhân sự và các Bộ phận khác trong phỏng vấn tuyển dụng.

Phần II. Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tuyển dụng

 • Mục tiêu và kế hoạch của cuộc phỏng vấn ứng viên;
 • Cấu trúc của một cuộc phỏng vấn tuyển dụng chuyên nghiệp;
 • Các yếu tố ảnh hưởng & mấu chốt cần lưu tâm để đảm bảo cuộc phỏng vấn thành công;
 • Thực tế và những bài học sai lầm trong công tác chuẩn bị trước cuộc phỏng vấn.

Phần III. Phỏng vấn tuyển dụng hiệu quả

 • “Cảm tính” trong phỏng vấn & những sai lầm cần tránh.
 • Phương pháp xây dựng các câu hỏi phỏng vấn ứng viên
  • Nguyên tắc xây dựng câu hỏi phỏng vấn từ yêu cầu năng lực của vị trí;
  • Tìm hiểu về một số mẫu câu hỏi đánh giá một số yêu cầu năng lực phổ biến;
  • Thực hành xây dựng câu hỏi phỏng vấn.
 • Thực hiện việc phỏng vấn ứng viên bằng các câu hỏi
  • Mở đầu cuộc phỏng vấn chuyên nghiệp;
  • Cách đặt câu hỏi dẫn dắt “Lead Questions”;
  • Cách đặt câu hỏi chi tiết “Follow-up Questions”;
  • Dẫn dắt ứng viên & chuyển tiếp sang vấn đề tiếp theo;
  • Kết thúc cuộc phỏng vấn chuyên nghiệp;
  • Ngôn ngữ & cử chỉ trong quá trình thực hiện phỏng vấn;
  • Thảo luận & thực hành việc phỏng vấn ứng viên.
 • Kỹ năng phản hồi thông tin về kết quả phỏng vấn
  • Đánh giá kết quả sau  phỏng vấn (qua thông tin thu thập);
  • Phản hồi kết quả đánh giá ứng viên tham gia phỏng vấn;
  • Thảo luận & thực hành.

Phần IV. Kỹ năng bổ trợ quan trọng trong phỏng vấn

 • Kỹ năng giao tiếp & trình bày trong phỏng vấn;
 • Kỹ năng lắng nghe & ghi chép trong phỏng vấn;
 • Xử lý những tình huống khó khăn trong phỏng vấn.

Phần V. Những lưu ý quan trọng trong phỏng vấn tuyển dụng

 • Những điều nên tránh trong quá trình phỏng vấn và đánh giá ứng viên;
 • Những vấn đề nên và không nên hỏi trong quá trình phỏng vấn tuyển dụng;
 • Thực tế cần lưu tâm trong việc đồng hành cùng ứng viên trong giai đoạn thử việc.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 25/08/2018 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 23/06/2018 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 05/08/2018 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 08/08/2018 Thứ 2-4-6
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 14/07/2018 Thứ 7-CN
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 11/07/2018 Thứ 2-4-6
TINH THẦN TEAMWORK 24/06/2018 Chủ Nhật
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 08/09/2018 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 12/08/2018 Chủ Nhật
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 30/06/2018 Thứ 7-CN
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 25/08/2018 Thứ 7-CN
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 01/07/2018 Chủ Nhật
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 05/07/2018 Thứ 3-5-7
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 24/07/2018 Thứ 3-5
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 30/06/2018 Thứ 7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 31/07/2018 Thứ 3-5-7
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 25/08/2018 Thứ 7-CN
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 06/08/2018 Thứ 2-4-6
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 25/08/2018 Thứ 7
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 24/07/2018 Thứ 3-5
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 17/07/2018 Thứ 3-5-7
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 07/09/2018 Thứ 6-7-CN
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 17/07/2018 Thứ 3-5
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 20/08/2018 Thứ 2-4-6
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 30/06/2018 Thứ 7
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 04/08/2018 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 23/06/2018 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 16/07/2018 Thứ 2-4-6
LSM - PHƯƠNG PHÁP KHỞI NGHIỆP TINH GỌN 03/08/2018 Thứ 6-7-CN
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 08/09/2018
LSM - PHƯƠNG PHÁP KHỞI NGHIỆP TINH GỌN 24/08/2018
Các chương trình toàn cầu