TINH THẦN TEAMWORK
Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I. Tại sao phải teamwork?

 • Môi trường kinh doanh hiện đại - Khó khăn & thách thức;
 • Tầm quan trọng của teamwork - Sự cần thiết phải thay đổi;
 • Vai trò & trách nhiệm chính mình - Vượt qua trở ngại bản thân.

Phần II. Các yếu tố nền tảng của teamwork

 • Mục đích, ý nghĩa & giá trị teamwork;
 • Tinh thần teamwork & các nguyên tắc vàng teamwork;
 • Những cạm bẫy & sai lầm cần phải tránh trong làm việc tập thể;

Phần III. Phát triển tinh thần teamwork trong làm việc tập thể

 • Đọc hiểu thực trạng chỉ số teamwork của bản thân;
 • Nguyên tắc khởi tạo teamwork & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc vai trò cá nhân trong team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc gắn kết cá nhân trong team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc tạo đà cho team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc tăng tốc cho team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc duy trì tốc độ làm việc của team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc về nguồn gốc sức mạnh của team;
 • Từ “tinh thần teamwork” đến “văn hóa teamwork”.

Phần IV. Tổng kết & định hướng kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork sau khóa học

 • Tổng kết về tinh thần teamwork trong môi trường doanh nghiệp hiện đại;
 • Kế hoạch hành động cần thực hiện sau khóa học cho bản thân & đội ngũ cộng sự để hình thành “văn hóa teamwork” bền vững cho chính mình và đội ngũ/tổ chức của mình.

Phần V. Kết thúc chương trình đào tạo.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 07/07/2018 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 23/06/2018 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 10/06/2018 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 30/06/2018 Thứ 7-CN
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 14/07/2018 Thứ 7-CN
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 18/06/2018 Thứ 2-4-6
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 14/06/2018 Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 11/07/2018 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 10/06/2018 Chủ Nhật
TINH THẦN TEAMWORK 24/06/2018 Chủ Nhật
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 04/07/2018 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 30/06/2018 Thứ 7-CN
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 12/06/2018 Thứ 3-5-7
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 03/07/2018 Thứ 3-5-7
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 01/07/2018 Chủ Nhật
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 23/06/2018 Thứ 7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 17/07/2018 Thứ 3-5-7
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 25/08/2018 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 05/06/2018 Thứ 3-5
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 01/06/2018 Thứ 6-7-CN
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 24/07/2018 Thứ 3-5
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 11/06/2018 Thứ 2-4-6
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 19/06/2018 Thứ 3-5-7
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 16/06/2018 Thứ 7
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 30/06/2018 Thứ 7
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 28/05/2018 Thứ 2-4-6
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 16/06/2018 Thứ 7
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 04/08/2018 Thứ 7
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI
Các chương trình toàn cầu