dong hanh cung pace

Trong suốt những năm qua, những “bộ óc” lớn của thế giới, những bậc thầy của kinh thương toàn cầu
đã lần lượt đến với Việt Nam (theo lời mời của Trường PACE) để đồng hành cùng doanh giới trong hành trình
góp phần "nâng cao doanh trí" của cộng đồng doanh nghiệp

Đồng hành cùng PACE
Báo đài viết về sự kiện
Tài liệu sự kiện
tai lieu hoi thao
Video sự kiện

Hình ảnh sự kiện