Với 2 mục tiêu chính là: (1) Góp phần xác lập và phổ biến những tư tưởng tiến bộ của thời đại và cập nhật những kiến thức về kinh tế
và kinh doanh, về quản lý và lãnh đạo, về văn hóa và giáo dục; (2) Góp phần tạo lập một môi trường mới để các học giả, các chuyên gia,
các nhà lãnh đạo cùng gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi, PACE đã và đang nỗ lực tổ chức nhiều hội thảo và hội nghị quốc gia và quốc tế.

Xem thêm  

Tin Tức & sự kiện
LÃNH ĐẠO VÀ QUẢN LÝ HIỆU QUẢ BẰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

Theo một Nghiên cứu về lực lượng lao động toàn cầu của Towers Watson 2014, những tổ chức có các nhà quản lý và lãnh đạo hiệu quả thì nhân viên sẽ có khuynh hướng gắn kết cao hơn đến 75%, và trong... Xem chi tiết

Diễn đàn Talk&Think: "Bàn về Tư duy kinh tế Việt Nam"
Diễn đàn Talk&Think: "Bàn về Tư duy kinh tế Việt Nam"
Cách đây vài năm cụm từ “hóa rồng, hóa hổ” của nền kinh tế Việt Nam được đưa ra như một sự kỳ vọng. Nhưng thực tế, cho đến thời điểm này của năm Rồng 2012, đó chỉ là...
Xem tiếp
Diễn đàn “Talk&Think” - Chủ đề: "Tầm nhìn công nghệ"
Diễn đàn “Talk&Think” - Chủ đề: "Tầm nhìn công nghệ"
Talk&Think (Chia sẻ và Suy ngẫm) là một diễn đàn chia sẻ tri thức phi lợi nhuận, do Trường PACE, Viện IRED, Dự án IPL và Dự án Sách Hay đồng phối hợp tổ chức. Diễn...
Xem tiếp
Tọa đàm: Đề xuất một mô hình nông nghiệp mới cho Việt Nam
Tọa đàm: Đề xuất một mô hình nông nghiệp mới cho Việt Nam
Việt Nam là đất nước đầy tiềm năng về kinh tế nông nghiệp, nhưng có một thực tế là nền nông nghiệp nước ta khá tụt hậu so với các khu vực khác do chưa được chú trọng...
Xem tiếp
Hội thảo: Kinh doanh dựa trên Mạng xã hội 2012
Hội thảo: Kinh doanh dựa trên Mạng xã hội 2012
Nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang liên tục biến chuyển từng ngày mà cùng với đó là sự phát triển như vũ bão của công nghệ, đặc biệt là công...
Xem tiếp