Với 2 mục tiêu chính là: (1) Góp phần xác lập và phổ biến những tư tưởng tiến bộ của thời đại và cập nhật những kiến thức về kinh tế
và kinh doanh, về quản lý và lãnh đạo, về văn hóa và giáo dục; (2) Góp phần tạo lập một môi trường mới để các học giả, các chuyên gia,
các nhà lãnh đạo cùng gặp gỡ, chia sẻ, học hỏi, PACE đã và đang nỗ lực tổ chức nhiều hội thảo và hội nghị quốc gia và quốc tế.

Xem thêm  

Tin Tức & sự kiện
VAI TRÒ CỦA LÃNH ĐẠO CHO MỘT CUỘC THƯƠNG THUYẾT THÀNH CÔNG

Nội dung của một cuộc đàm phán thương thuyết có ảnh hưởng to lớn đến tương lai của doanh nghiệp. Và người lãnh đạo chính là nhân tố quan trọng nhất cho một cuộc thương thuyết thành công. Xem chi tiết

Diễn đàn “Talk&Think” - Chủ đề: "Tầm nhìn công nghệ"
Diễn đàn “Talk&Think” - Chủ đề: "Tầm nhìn công nghệ"
Talk&Think (Chia sẻ và Suy ngẫm) là một diễn đàn chia sẻ tri thức phi lợi nhuận, do Trường PACE, Viện IRED, Dự án IPL và Dự án Sách Hay đồng phối hợp tổ chức. Diễn...
Xem tiếp
Tọa đàm: Đề xuất một mô hình nông nghiệp mới cho Việt Nam
Tọa đàm: Đề xuất một mô hình nông nghiệp mới cho Việt Nam
Việt Nam là đất nước đầy tiềm năng về kinh tế nông nghiệp, nhưng có một thực tế là nền nông nghiệp nước ta khá tụt hậu so với các khu vực khác do chưa được chú trọng...
Xem tiếp
Hội thảo: Kinh doanh dựa trên Mạng xã hội 2012
Hội thảo: Kinh doanh dựa trên Mạng xã hội 2012
Nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang liên tục biến chuyển từng ngày mà cùng với đó là sự phát triển như vũ bão của công nghệ, đặc biệt là công...
Xem tiếp
Hội thảo "Sách và chấn hưng giáo dục"
Hội thảo "Sách và chấn hưng giáo dục"
Sau gần 5 năm ra đời (năm 2007), Dự án văn hóa - giáo dục Sách Hay (www.SachHay.org) đã triển khai nhiều hoạt động góp phần làm giàu thêm kho kiến thức của cộng đồng...
Xem tiếp