Xác định sách là một trong những người thầy vĩ đại nhất, một trong những con đường ngắn nhất,
nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong hành trình thực học, khai phóng và chuyên sâu của mỗi người.
PACE đã và đang biên soạn, biên dịch và xuất bản "Tủ sách Doanh Trí", "Tủ sách Canh Tân Giáo Dục".

Tủ sách Bán hàng chọn lựa những cuốn sách quan trọng nhất, được xuất bản bằng tiếng Việt về bán hàng và quản trị bán hàng.
5 LƯU Ý DÀNH RIÊNG CHO GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT TRONG NĂM 2018

Trong mỗi lĩnh vực riêng biệt, các Giám đốc sản xuất tài năng là người nắm rõ được nhu cầu và thị hiếu của khách hàng trước khi họ nhận ra rằng họ cần dùng đến chúng. Trước tiên là việc đáp ứng được... Xem chi tiết

10 THÓI QUEN HIỆU QUẢ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO)
10 THÓI QUEN HIỆU QUẢ CỦA GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH (CFO)
Đối với nhiều Giám đốc Tài chính (CFO), việc cân bằng giữa công việc và cuộc sống là điều khó thực hiện. Với họ, thời gian phần lớn là để “vật lộn” với từng con số,...
Xem tiếp
3 ĐIỀU LÀM NÊN GIÁ TRỊ CỦA QUẢN LÝ CẤP TRUNG
3 ĐIỀU LÀM NÊN GIÁ TRỊ CỦA QUẢN LÝ CẤP TRUNG
Các Quản lý cấp trung ở vị trí lưng chừng của tất cả, cao hơn những nhân viên bình thường nhưng lại không thật sự nắm giữ nhiều quyền lực của tổ chức. Khả năng quản...
Xem tiếp
6 YẾU TỐ TẠO NÊN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
6 YẾU TỐ TẠO NÊN VĂN HÓA DOANH NGHIỆP
Lợi ích của một nền văn hóa doanh nghiệp vững mạnh đều mang tính trực quan và được hỗ trợ bởi khoa học xã hội. Theo Giáo sư James L. Heskett (giáo sư về Kinh doanh...
Xem tiếp
NHÀ QUẢN TRỊ CÓ NÊN TRỞ THÀNH GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỜI 4.0?
NHÀ QUẢN TRỊ CÓ NÊN TRỞ THÀNH GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ THỜI 4.0?
Theo John Boudreau, Peter Navin và David Creelman đã chia sẻ trên Harvard Business Review rằng: “Nếu một nhà quản trị doanh nghiệp đang tìm kiếm cơ hội để có thể làm...
Xem tiếp