Trường doanh nhân PACE
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

 • Khai giảng: 23/06/2018
 • Lịch học: Thứ 7
 • Giờ học:8h30 - 11h30 & 13h30 - 16h30
 • Thời lượng: 42 buổi/ 126 giờ
 • Phí tham dự: 23,500,000 VNĐ
 • Phí ưu đãi:22,500,000 VNĐ
Đăng ký tham dự

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 01 tuần.

 • Khai giảng: 16/07/2018
 • Lịch học: Thứ 2-4-6
 • Giờ học:18h00 - 21h00
 • Thời lượng: 42 buổi/ 126 giờ
 • Phí tham dự: 23,500,000 VNĐ
 • Phí ưu đãi:22,500,000 VNĐ
Đăng ký tham dự

Phí ưu đãi sẽ được áp dụng khi chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất là 01 tuần.

Các chương trình toàn cầu
TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
 • Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

  341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

  +84 (28) 3837.0208

  contact@PACE.edu.vn

 • Văn phòng Hà Nội: International Center

  17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  +84 (24) 3646.2828

© Bản quyền thuộc về PACE