Trường doanh nhân PACE
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Chương trình CEO của PACE sẽ được triển khai theo mô hình quản trị riêng của PACE / PACE's Management Model (gọi tắt là "PMM"):

CEO = Lãnh Đạo = (Chiến Lược + Đội Ngũ)

Đội Ngũ = (Con Người + Hệ Thống + Văn Hóa)

# CHUYÊN ĐỀ / SUBJECTS THỜI LƯỢNG
Buổi Giờ
  Cấu phần 1: Tư tưởng chủ đạo
1 Bàn về Sự học/ Learning Revolution 1 3
2 Chân dung CEO/ On Becoming a CEO 1 3
3 Tư tưởng Kinh doanh/ Business Ideology & Philosophy 2 6
4 Văn hóa Doanh nghiệp/ Corporate Culture 2 6
   Cấu phần 2: Quản trị tổng quát
1 Quản trị Chiến lược/ Strategic Management 4 12
2 Hệ thống Quản lý Công ty/ Corporate Management System 4 12
3 Giới thiệu mô hình quản trị kinh điển/ Key Management Models 2 6
4 Phát triển Năng lực Lãnh đạo/ Leadership Development 4 12
   Cấu phần 3: Quản trị chức năng
1 Quản trị Nhân lực dành cho Lãnh đạo/ Human Resources Management for Leaders 4 12
2 Quản trị Tiếp thị và Thương hiệu dành cho Lãnh đạo/ Marketing Management for Leaders 4 12
3 Quản trị Kế toán dành cho Lãnh đạo/ Accounting Management for Leaders 2 6
4 Quản trị Tài chính và Đầu tư dành cho Lãnh đạo/ Finance & Investment for Leaders 2 6
   Cấu phần 4: Kiến thức bổ trợ
1 Pháp luật Kinh doanh/ Laws & Regulations on Businesses 2 6
2 Bối cảnh kinh tế và hoạt động kinh doanh/ Economic Context & Business Activities 2 6
3 Chuyên đề hội thảo (dành riêng cho Học viên các chương trình Giám đốc)/ Business Seminars 3 9
   Cấu phần 5: Tổng kết chương trình
1 Tổng kết Chương trình & Hướng dẫn ôn tập/ Program Summary & Final Exam Guidelines 1 3
2 Bài luận và Bài thi cuối khóa/ Final Exam 1 3
3 “Lễ tôn vinh Sự học của Doanh nhân” và Lễ trao “Chứng chỉ Tốt nghiệp”/ Graduation Ceremony 1 3
* TỔNG CỘNG 42 126

 

Danh sách Giảng viên các khóa của chương trình luôn được Nhà Trường thông báo tại thời điểm chiêu sinh.
Danh mục môn học cũng như nội dung của chương trình sẽ được Nhà Trường cập nhật và điều chỉnh định kỳ 6 tháng.

HOÀN TẤT CHƯƠNG TRÌNH

Cuối khóa, Học viên sẽ hoàn tất bài kiểm tra cuối khóa và một bài luận “Kế hoạch hành động”. Nội dung và bản chất của “Kế hoạch hành động” sẽ là “ bài thu hoạch” từ khóa học, từ những ứng dụng trong ngắn hạn và tầm nhìn phát triển dài hạn của mỗi học viên.
Kết quả bài kiểm tra cuối khóa và bài luận “Kế hoạch hành động” sẽ là căn cứ để PACE quyết định cấp Chứng chỉ Tốt nghiệp cho Học viên đạt yêu cầu và  hoàn tất thành công chương trình.

Cuối khóa, Học viên sẽ hoàn tất bài kiểm tra cuối khóa và một bài luận “Kế hoạch hành động”. Nội dung và bản chất của “Kế hoạch hành động” sẽ là “ bài thu hoạch” từ khóa học, từ những ứng dụng trong ngắn hạn và tầm nhìn phát triển dài hạn của mỗi học viên.

Kết quả bài kiểm tra cuối khóa và bài luận “Kế hoạch hành động” sẽ là căn cứ để PACE quyết định cấp Chứng chỉ Tốt nghiệp cho Học viên đạt yêu cầu và  hoàn tất thành công chương trình.

 

Các chương trình toàn cầu
TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
 • Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

  341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

  +84 (28) 3837.0208

  contact@PACE.edu.vn

 • Văn phòng Hà Nội: International Center

  17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  +84 (24) 3646.2828

© Bản quyền thuộc về PACE