Trường doanh nhân PACE
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

 • Khai giảng:26/06/2017
 • Lịch học:Thứ 2-4-6
 • Giờ học:18h00 - 21h00
 • Thời lượng: 35 buổi/ 105 giờ
 • Phí tham dự: 15,000,000 VNĐ
 • Phí ưu đãi:14,000,000 VNĐ
Đăng ký tham dự Phí ưu đãi được áp dụng khi hoàn tất
chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 1 tuần
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 15/07/2017
Thứ 7-CN
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 03/07/2017
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 01/07/2017
Thứ 7-CN
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 11/06/2017
Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 01/07/2017
Thứ 7-CN
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 18/07/2017
Thứ 3-5-7
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 29/05/2017
Thứ 2-4-6
TINH THẦN TEAMWORK 09/07/2017
Chủ Nhật
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 02/07/2017
Chủ Nhật
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 17/07/2017
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 10/06/2017
Thứ 7-CN
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 24/06/2017
Thứ 7-CN
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 18/06/2017
Chủ Nhật
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 27/06/2017
Thứ 3-5-7
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 27/06/2017
Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 24/06/2017
Thứ 7-CN
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 15/07/2017
Thứ 7-CN
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 24/06/2017
Thứ 7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 12/07/2017
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 13/06/2017
Thứ 3-5
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 05/06/2017
Thứ 2-4-6
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 07/06/2017
Thứ 2-4-6
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 16/06/2017
Thứ 6-7-CN
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 26/06/2017
Thứ 2-4-6
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 28/06/2017
Thứ 2-4-6
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 17/06/2017
Thứ 7
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 27/05/2017
Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 24/06/2017
Thứ 7
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 15/07/2017
Thứ 7
Các chương trình toàn cầu
TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
 • Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

  341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

  +84 (08) 3837.0208

  contact@PACE.edu.vn

 • Văn phòng Hà Nội: International Center

  17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  +84 (04) 3646.2828

© Bản quyền thuộc về PACE