Trường doanh nhân PACE
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

 • Khai giảng:24/07/2017
 • Lịch học:Thứ 2-4-6
 • Giờ học:18h00 - 21h00
 • Thời lượng: 42 buổi/ 126 giờ
 • Phí tham dự: 23,500,000 VNĐ
 • Phí ưu đãi:22,500,000 VNĐ
Đăng ký tham dự Phí ưu đãi được áp dụng khi hoàn tất
chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 1 tuần
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 15/07/2017
Thứ 7-CN
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 03/07/2017
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 01/07/2017
Thứ 7-CN
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 30/07/2017
Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 15/08/2017
Thứ 3-5
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 18/07/2017
Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 17/07/2017
Thứ 2-4-6
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 22/08/2017
Thứ 3-5
TINH THẦN TEAMWORK 23/07/2017
Chủ Nhật
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 02/07/2017
Chủ Nhật
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 26/07/2017
Thứ 2-4-6
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 05/08/2017
Thứ 7-CN
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 06/08/2017
Chủ Nhật
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 05/08/2017
Thứ 7-CN
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11/09/2017
Thứ 2-4-6
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 15/07/2017
Thứ 7-CN
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 05/08/2017
Thứ 7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 12/07/2017
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 15/07/2017
Thứ 7-CN
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 01/08/2017
Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 16/09/2017
Thứ 7-CN
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 03/07/2017
Thứ 2-4-6
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 25/08/2017
Thứ 6-7-CN
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 01/08/2017
Thứ 3-5
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 15/08/2017
Thứ 3-5
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 11/07/2017
Thứ 3-5
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 24/07/2017
Thứ 2-4-6
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 05/08/2017
Thứ 7
Các chương trình toàn cầu
TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
 • Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

  341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

  +84 (28) 3837.0208

  contact@PACE.edu.vn

 • Văn phòng Hà Nội: International Center

  17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  +84 (24) 3646.2828

© Bản quyền thuộc về PACE