Trường doanh nhân PACE
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

 • Khai giảng:26/08/2017
 • Lịch học:Thứ 7
 • Giờ học:8h30 - 11h30 & 13h30 - 16h30
 • Thời lượng: 42 buổi/ 126 giờ
 • Phí tham dự: 23,500,000 VNĐ
 • Phí ưu đãi:22,500,000 VNĐ
Đăng ký tham dự Phí ưu đãi được áp dụng khi hoàn tất
chuyển phí trước ngày khai giảng ít nhất 1 tuần
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 06/09/2017
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 23/09/2017
Thứ 7-CN
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 03/10/2017
Thứ 3-5
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 10/09/2017
Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 02/10/2017
Thứ 2-4-6
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 23/08/2017
Thứ 2-4-6
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 22/08/2017
Thứ 3-5
TINH THẦN TEAMWORK 20/08/2017
Chủ Nhật
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 27/08/2017
Chủ Nhật
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 26/09/2017
Thứ 3-5
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 16/09/2017
Thứ 7-CN
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 18/09/2017
Thứ 2-4-6
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 24/09/2017
Chủ Nhật
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 16/09/2017
Thứ 7-CN
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11/09/2017
Thứ 2-4-6
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 07/11/2017
Thứ 3-5-7
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 07/10/2017
Thứ 7-CN
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 12/09/2017
Thứ 3-5
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 11/09/2017
Thứ 2-4-6
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 18/09/2017
Thứ 2-4-6
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 26/08/2017
Thứ 7
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 16/09/2017
Thứ 7-CN
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 16/09/2017
Thứ 7
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 25/08/2017
Thứ 6-7-CN
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 09/10/2017
Thứ 2-4-6
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 21/08/2017
Thứ 2-4-6
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 18/11/2017
Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 26/08/2017
Thứ 7
Các chương trình toàn cầu
TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
 • Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

  341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

  +84 (28) 3837.0208

  contact@PACE.edu.vn

 • Văn phòng Hà Nội: International Center

  17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  +84 (24) 3646.2828

© Bản quyền thuộc về PACE