Trường doanh nhân PACE
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP)

THÀNH PHẦN THAM DỰ

Chương trình “Quản trị cuộc đời” (LMP) này được thiết kế dành cho đội ngũ nhân sự của các tập đoàn, các công ty trong và ngoài nước, các cán bộ lãnh đạo của các cơ quan nhà nước ở Trung ương và địa phương, cũng như lãnh đạo của các tổ chức/ hiệp hội phi lợi nhuận, phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam.

(Còn chương trình LMP dành cho giáo viên và LMP dành cho sinh viên sẽ được thiết kế đặc thù và sẽ do Viện IRED tổ chức theo hình thức cấp học bổng 100% cho hai đối tượng này)

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Chương trình “Quản trị cuộc đời” nhằm giúp cho người tham dự:

 • Tư duy lại, nhận thức lại những khái niệm cơ bản về cuộc đời và con người, về thành công và hạnh phúc…
 • Tìm hiểu mô hình “quản trị cuộc đời” để biết cách “tìm ra chính mình” (hay “tìm lại được chính mình”), từ đó biết cách “làm mới chính mình”, “làm ra chính mình” và “tối đa hóa được giá trị của mình” nhằm có được một cuộc đời “đáng sống” hơn.
 • Nói cách khác, chương trình sẽ trang bị/ bổ sung một hệ thống lý luận nền tảng về cuộc đời và con người nhằm giúp cho mỗi người có thể trở thành một “triết gia” cho chính cuộc đời của mình.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 06/09/2017
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 08/08/2017
Thứ 3-5-7
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 21/08/2017
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 30/07/2017
Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 15/08/2017
Thứ 3-5
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 23/08/2017
Thứ 2-4-6
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 08/08/2017
Thứ 3-5-7
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 22/08/2017
Thứ 3-5
TINH THẦN TEAMWORK 20/08/2017
Chủ Nhật
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 27/08/2017
Chủ Nhật
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 05/08/2017
Thứ 7-CN
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 26/09/2017
Thứ 3-5
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 11/09/2017
Thứ 2-4-6
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 06/08/2017
Chủ Nhật
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 05/08/2017
Thứ 7-CN
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 26/08/2017
Thứ 7-CN
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 05/08/2017
Thứ 7-CN
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 07/10/2017
Thứ 7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 07/11/2017
Thứ 3-5-7
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 14/08/2017
Thứ 2-4-6
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 01/08/2017
Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 16/09/2017
Thứ 7-CN
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 26/08/2017
Thứ 7
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 25/08/2017
Thứ 6-7-CN
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 01/08/2017
Thứ 3-5
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 15/08/2017
Thứ 3-5
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 21/08/2017
Thứ 2-4-6
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 26/08/2017
Thứ 7
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 05/08/2017
Thứ 7
Các chương trình toàn cầu
TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
 • Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

  341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

  +84 (28) 3837.0208

  contact@PACE.edu.vn

 • Văn phòng Hà Nội: International Center

  17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  +84 (24) 3646.2828

© Bản quyền thuộc về PACE