Trường doanh nhân PACE
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP)

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

(Theo mô hình độc quyền của Trường PACE & Viện IRED)

Phần I: Một số khái niệm nền tảng

 • Thế nào là “con người”? Thế nào là “tự do”, “khai sáng”, “khai minh”, “khai phóng”?
 • Thế nào là “thành đạt”, “thành công”, “hạnh phúc”? Thế nào là cuộc đời “đáng sống”?
 • Sống để làm gì? Làm để làm gì? Học để làm gì? Ý nghĩa cuộc đời nằm ở nơi đâu?...

Phần II: Mô hình “Quản Trị Cuộc Đời”

 • Khai phóng bản thân
 • Tìm ra chính mình
 • Làm ra chính mình
 • Sống với chính mình
 • Giữ được chính mình

Phần III: Mô hình “Chiến lược Cuộc đời”

 • Chọn LẼ để sống (chọn cuộc đời)
 • Chọn NGƯỜI để lấy (chọn gia đình)
 • Chọn VIỆC để làm (chọn sự nghiệp)
 • Chọn THẦY để học (chọn tri thức)
 • Chọn BẠN để chơi (chọn tình thân)

Phần IV: Tìm ra chính mình

 • Thấu hiểu bản thân
 • Con người văn hóa & Giá trị nền tảng
 • Con người chuyên môn & Năng lực cốt lõi

Phần V: Một số kỹ năng sống

 • Tư duy tích cực & Nguyên tắc 1/99
 • Nóng giận & Kỹ năng ra quyết định
 • Vấn đề & Kỹ năng giải quyết vấn đề

 

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

(Theo mô hình độc quyền của Trường PACE & Viện IRED)

Phần I: Một số khái niệm nền tảng

·         Thế nào là “con người”? Thế nào là “tự do”, “khai sáng”, “khai minh”, “khai phóng”?

·         Thế nào là “thành đạt”, “thành công”, “hạnh phúc”? Thế nào là cuộc đời “đáng sống”?

·         Sống để làm gì? Làm để làm gì? Học để làm gì? Ý nghĩa cuộc đời nằm ở nơi đâu?...

Phần II: Mô hình “Quản Trị Cuộc Đời”

·         Khai phóng bản thân

·         Tìm ra chính mình

·         Làm ra chính mình

·         Sống với chính mình

·         Giữ được chính mình

Phần III: Mô hình “Chiến lược Cuộc đời”

·         Chọn LẼ để sống (chọn cuộc đời)

·         Chọn NGƯỜI để lấy (chọn gia đình)

·         Chọn VIỆC để làm (chọn sự nghiệp)

·         Chọn THẦY để học (chọn tri thức)

·         Chọn BẠN để chơi (chọn tình thân)

Phần IV: Tìm ra chính mình

·         Thấu hiểu bản thân

·         Con người văn hóa & Giá trị nền tảng

·         Con người chuyên môn & Năng lực cốt lõi

Phần V: Một số kỹ năng sống

·         Tư duy tích cực & Nguyên tắc 1/99

·         Nóng giận & Kỹ năng ra quyết định

Vấn đề & Kỹ năng giải quyết vấn đề
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
QUẢN TRỊ SỰ THAY ĐỔI 15/07/2017
Thứ 7-CN
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 03/07/2017
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 01/07/2017
Thứ 7-CN
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 11/06/2017
Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 01/07/2017
Thứ 7-CN
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 18/07/2017
Thứ 3-5-7
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 29/05/2017
Thứ 2-4-6
TINH THẦN TEAMWORK 09/07/2017
Chủ Nhật
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 02/07/2017
Chủ Nhật
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 17/07/2017
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 10/06/2017
Thứ 7-CN
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 24/06/2017
Thứ 7-CN
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 18/06/2017
Chủ Nhật
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 27/06/2017
Thứ 3-5-7
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 27/06/2017
Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 24/06/2017
Thứ 7-CN
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 15/07/2017
Thứ 7-CN
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 24/06/2017
Thứ 7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 12/07/2017
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 13/06/2017
Thứ 3-5
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 05/06/2017
Thứ 2-4-6
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 07/06/2017
Thứ 2-4-6
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 16/06/2017
Thứ 6-7-CN
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 26/06/2017
Thứ 2-4-6
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 28/06/2017
Thứ 2-4-6
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 17/06/2017
Thứ 7
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 27/05/2017
Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 24/06/2017
Thứ 7
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 15/07/2017
Thứ 7
Các chương trình toàn cầu
TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
 • Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

  341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

  +84 (08) 3837.0208

  contact@PACE.edu.vn

 • Văn phòng Hà Nội: International Center

  17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  +84 (04) 3646.2828

© Bản quyền thuộc về PACE