Trường doanh nhân PACE
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH

Chương trình đào tạo
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH

#

Chuyên đề

Buổi

Giờ

1

Chân dung CCO / Being a Professional CCO

1

3

2

Chiến lược Kinh doanh / Business Strategy

4

12

3

Bộ phận Kinh doanh / Sales & Marketing Division

2

6

4

Quản trị Marketing / Marketing Management

4

12

5

Quản trị Bán hàng / Sales Management

4

12

6

Chăm sóc Khách hàng / Customer Care

4

12

7

Huấn luyện Bán hàng / Sales Coaching

2

6

8

Hệ thống Phân phối / Distibution Chanels

2

6

9

Hỗ trợ Thương mại / Trade Marketing

2

6

10

Pháp luật Kinh doanh / Laws on Business

2

6

11

Quản lý Đội ngũ / Managing Team

4

12

12

Quản trị Cuộc đời Life Management Program

2

6

13

Thu hoạch Cuối khóa / Final Exam

1

3

14

Lễ Tốt Nghiệp / Graduation Ceremony

1

3

TỔNG CỘNG

35

105

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 10/10/2018
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 02/10/2018
Thứ 3-5
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 21/10/2018
Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 20/10/2018
Thứ 7-CN
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 13/11/2018
Thứ 3-5
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 17/11/2018
Thứ 7-CN
TINH THẦN TEAMWORK 21/10/2018
Chủ Nhật
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 23/10/2018
Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 12/11/2018
Thứ 2-4-6
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 25/09/2018
Thứ 3-5
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 09/10/2018
Thứ 3-5
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 07/10/2018
Chủ Nhật
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 10/12/2018
Thứ 2-4-6
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 23/10/2018
Thứ 3-5-7
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 25/09/2018
Thứ 3-5
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 22/09/2018
Thứ 7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 05/11/2018
Thứ 2-4-6
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 01/12/2018
Thứ 7-CN
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 12/10/2018
Thứ 6-7-CN
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 27/10/2018
Thứ 7
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 10/11/2018
Thứ 7-CN
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 22/09/2018
Thứ 7
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 11/12/2018
Thứ 3-5-7
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 09/10/2018
Thứ 3-5
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 13/10/2018
Thứ 7
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 01/12/2018
Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 20/10/2018
Thứ 7
LSM - PHƯƠNG PHÁP KHỞI NGHIỆP TINH GỌN 07/12/2018
Thứ 6-7-CN
Các chương trình toàn cầu
TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
 • Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

  341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

  +84 (28) 3837.0208

  contact@PACE.edu.vn

 • Văn phòng Hà Nội: International Center

  17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  +84 (24) 3646.2828

© Bản quyền thuộc về PACE