Trường doanh nhân PACE
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

Chương trình đào tạo
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ

# CHUYÊN ĐỀ BUỔI GIỜ
1
Chân dung CHRO / Being a Professional CHRO
1 3
2
Chiến lược Nhân sự / HR Strategy
4 12
3
Bộ phận Nhân sự HR Divisition
4 12
4
Tuyển dụng và Bổ dụng Recruitment & Assignment
4 12
5
Đánh giá Nhân sự Personel Appraisal
4 12
6
Đào tạo và Phát triển / Learning & Development (L&D)
4 12
7
Lương bổng & Đãi ngộ Compensation & Benefit (C&B)
4 12
8
Văn hóa doanh nghiệp Corporate Culture
4 12
9
Pháp luật lao động Laws on Labour
4 12
10
Quản trị Cuộc đời Life Management Program (LMP)
2 6
11
Thu hoạch Cuối khóa / Final Exam
1 3
12
Lễ Tốt Nghiệp / Graduation Ceremony
1 3
TỔNG CỘNG 37 111
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 10/10/2018
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 02/10/2018
Thứ 3-5
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 21/10/2018
Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 20/10/2018
Thứ 7-CN
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 13/11/2018
Thứ 3-5
TINH THẦN TEAMWORK 21/10/2018
Chủ Nhật
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 23/10/2018
Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 12/11/2018
Thứ 2-4-6
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 13/11/2018
Thứ 3-5
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 09/10/2018
Thứ 3-5
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 25/09/2018
Thứ 3-5
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 29/09/2018
Thứ 7-CN
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 23/10/2018
Thứ 3-5-7
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 07/10/2018
Chủ Nhật
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 25/09/2018
Thứ 3-5
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 22/09/2018
Thứ 7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 05/11/2018
Thứ 2-4-6
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 01/12/2018
Thứ 7-CN
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 12/10/2018
Thứ 6-7-CN
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 27/10/2018
Thứ 7
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 10/11/2018
Thứ 7-CN
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 22/09/2018
Thứ 7
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 11/12/2018
Thứ 3-5-7
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 09/10/2018
Thứ 3-5
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 13/10/2018
Thứ 7
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 01/12/2018
Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 20/10/2018
Thứ 7
LSM - PHƯƠNG PHÁP KHỞI NGHIỆP TINH GỌN 07/12/2018
Thứ 6-7-CN
Các chương trình toàn cầu
TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
 • Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

  341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

  +84 (28) 3837.0208

  contact@PACE.edu.vn

 • Văn phòng Hà Nội: International Center

  17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  +84 (24) 3646.2828

© Bản quyền thuộc về PACE