Trường doanh nhân PACE
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT
# CHUYÊN ĐỀ BUỔI GIỜ
1
Chân dung CPOBeing a Professional CPO
1 3
2
Tổ chức Nhà máy / Organizing a Factory
2 6
3
Kế hoạch Sản xuất / Production Plan
4 12
3
Kế hoạch Sản xuất / Production Plan
4 12
5
Nghiên cứu & Phát triển / Research & Development (R&D)
4 12
6
Quản lý Chất lượng / Total Quality Management
4 12
7
Quản lý Chuỗi cung ứng / Supply Chain Management (SCM)
4 12
8
An toàn Lao động (trong Sản xuất) / Health, Safety, Security & Environment (HSSE)
2 6
9
Giới thiệu Mô hình Tiêu biểu Best Practices in Production Management
2 6
10
Quản lý Đội ngũ / Managing Team
4 12
11
Quản trị cuộc đời Life Management Program (LMP)
2 6
12
Thu hoạch cuối khóa Final Exam
1 3
13
Lễ tốt nghiệp / Graduation Ceremony
1 3
TỔNG CỘNG 35 105
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 11/09/2018
Thứ 3-5
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 20/08/2018
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 21/10/2018
Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 18/09/2018
Thứ 3-5
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 13/11/2018
Thứ 3-5
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 08/09/2018
Thứ 7-CN
TINH THẦN TEAMWORK 23/09/2018
Chủ Nhật
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 23/10/2018
Thứ 3-5-7
NĂNG LỰC QUẢN TRỊ cho QUẢN LÝ CẤP TRUNG (MMM) 29/09/2018
Thứ 7-CN
KỸ NĂNG QUẢN TRỊ & THU HỒI CÔNG NỢ 14/10/2018
Chủ Nhật
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 25/09/2018
Thứ 3-5
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 20/08/2018
Thứ 2-4-6
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 29/09/2018
Thứ 7-CN
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 15/09/2018
Thứ 7-CN
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 07/10/2018
Chủ Nhật
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 25/09/2018
Thứ 3-5
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 05/11/2018
Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 28/08/2018
Thứ 3-5
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 25/08/2018
Thứ 7-CN
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 08/09/2018
Thứ 7
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 27/08/2018
Thứ 2-4-6
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 10/11/2018
Thứ 7-CN
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 22/09/2018
Thứ 7
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 07/09/2018
Thứ 6-7-CN
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 20/08/2018
Thứ 2-4-6
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 10/09/2018
Thứ 2-4-6
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 17/09/2018
Thứ 2-4-6
QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI (LMP) 01/12/2018
Thứ 7
LSM - PHƯƠNG PHÁP KHỞI NGHIỆP TINH GỌN 14/09/2018
Thứ 6-7-CN
Các chương trình toàn cầu
TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
 • Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

  341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

  +84 (28) 3837.0208

  contact@PACE.edu.vn

 • Văn phòng Hà Nội: International Center

  17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  +84 (24) 3646.2828

© Bản quyền thuộc về PACE