Trường doanh nhân PACE

Chỉ có học thực, mới có năng lực thực, chỉ có năng lực, mới có thể làm thực, chỉ có làm thực mới có thể
tạo ra giá trị thực, chỉ có giá trị thực mới có thể sống thực. Tất cả bắt đầu từ thực học (PACE, 2011)

BAN GIẢNG HUẤN

PACE và SOM-AIT có đội ngũ Giảng viên cao cấp và dày dạn kinh nghiệm đến từ 30+ quốc gia trên thế giới. Dưới đây là một số Giảng viên tiêu biểu đại diện cho Ban Giảng Huấn của Chương trình EMBA tại SOM-AIT và PACE. Đây đều là các Giảng viên đã từng tham gia giảng dạy EMBA tại nhiều quốc gia trên thế giới và am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh tại châu Á, nhất là các nước thuộc khối ASEAN, các quốc gia Châu Á khác như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ…

Dr. Winai Wongsurawat, Thailand
Assistant Professor, Strategic Management, GameTheory for Competitive strategy
Ph.D. (Managerial Econ.& Strategy), Kellogg School of
Management, Northwestern Unwersity, USA
B.S.. (Econ. & Math.,Comp. Sc.). Stanford University, USA
Dr.RudolfGrunig, Switzerland
Adjunct Faculty, Strategic Management, SolvingComplex Problems
Dr. rer. Pol. (Business Administration), University of Bern, Switzerland
Full Professor, University of Fribourg,Switzerland
Dr. Rian Beise Zee,Germany. Assistant Professor,
InternationalMarketing. InnovationMarketing Ph.D.(Economics and Business Administration). Dipl.-lng.(IndustrialEngineering).
TechnicalUniversity of Berlin.Germany
Dr. Gerard Tocquer, France
Adjunct Faculty. Service Innovation,
ServiceCulture & Brandmg, ServiceMarketing
Ph.D., Univ.of Nice-Sophia Antipolis, France M.A. (Marketing), Univ.of Sherbrooke, Canada C.P.D.,Cornell University, Ithaca, USA
Dr. Nicholas J. Dimmitt, USA
Assistant Professor. Business Communication, Business Ethics, Research
Methods
Ph.D. (International Education). University of Southern
California, USA
M.A., San Francisco State University, USA
Dr. Urs Bumbacher, Switzerland
Adjunct Faculty, InternationalManagement Ph.D.(Economics & Business Admin.), MA.,University of Basel, Switzerland
Dr. SundarVenkatesh, lndia
Adjunct faculty, Finance and Accounting
Ph.D.Indian Institute of Management Ahmedbad, India, Chartered Accountant
B.Sc. (Physics),B.Law.
Dr.Fredric W.Swierczek, USA
AdJunct Faculty,AsianBusiness, Leadership,Cross-cultural
Management, Human Resources Management
Ph.D. (Policy & Mgt),
M.Econ & Soc. Dev., University of Pittsburgh, USA
Dr.Barbara Igel, Germany
 AssoCiate Professor, Knowledge Management,Management of Innovation, HighTech Entrepreneurship
Ph.D. (Economics), Freie University, Germany
M.A., Technical University West Berlin, Germany
Dr.WilliZimmermann, Switzerland
Adjunct Faculty. Business Communication, Case Practicum Ph.D (PoliticalScie  ce), University of Munich,Germany Post-Doc.Diploma Swiss Federallnst.
Dr. Mike Turner, Vietnam
Faculty of PACE Institute of Management
Change Management, Entrepreneurship, Marketing
Ph.D. (with Distinction), Latrobe University, Australia
M.M. (Marketing, University of Melbourne, Australia
Dr.Clemens Bechter, Germany
Adjunct Faculty, Marketing  Management, International
MarketingResearch,Business Simulation
Ph.D., University St.Gallen ,Switzerland
Master (Lic.oec) in Business Administration University
St.Gallen, Switzerland
TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
 • Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

  341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

  +84 (28) 3837.0208

  contact@PACE.edu.vn

 • Văn phòng Hà Nội: International Center

  17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  +84 (24) 3646.2828

© Bản quyền thuộc về PACE