CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT
Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

THÔNG TIN KHAI GIẢNG KHÓA MỚI

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
LSM - PHƯƠNG PHÁP KHỞI NGHIỆP TINH GỌN 02/08/2019 Thứ 6-7-CN
KPI - HỆ THỐNG KPI 02/08/2019 Thứ 6-7-CN
SM - BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC 02/08/2019 Thứ 6-7
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 02/07/2019 Thứ 3-5
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 10/07/2019 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 14/07/2019 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 24/07/2019 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG GIAO VIỆC HIỆU QUẢ 01/07/2019 Thứ 2-4-6
PHÁT TRIỂN TINH THẦN TEAMWORK 07/07/2019 Chủ Nhật
KỸ NĂNG ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN 13/08/2019 Thứ 3-5
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 29/06/2019 Thứ 7-CN
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 16/07/2019 Thứ 3-5-7
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 22/06/2019 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 22/06/2019 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 30/06/2019 Chủ Nhật
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 10/07/2019 Thứ 2-4-6
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 03/08/2019 Thứ 7-CN
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 03/08/2019 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 02/07/2019 Thứ 3-5
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 24/07/2019 Thứ 2-4-6
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 29/07/2019 Thứ 2-4-6
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 12/10/2019 Thứ 7-CN
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 16/07/2019 Thứ 3-5
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 22/08/2019 Thứ 3-5
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 31/07/2019 Thứ 2-4-6
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 29/06/2019 Thứ 7
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 09/09/2019 Thứ 2-4-6
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 16/07/2019 Thứ 3-5
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 24/06/2019 Thứ 2-4-6
LMP - QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI 03/08/2019 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 13/07/2019 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 12/08/2019 Thứ 2-4-6
Các chương trình toàn cầu