PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

- Các nhà quản lý tài chính - kế toán, Kế toán tổng hợp, chuyên viên kế toán, chuyên viên tài chính, chuyên viên  phân tích đầu tư của các doanh nghiệp....
- Những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên ngành  kế toán, tài chính, ngân hàng mong muốn tiếp cận lĩnh vực “nghệ thuật phiên dịch các số liệu”...

MỤC TIÊU CHƯƠNG TRÌNH

Sau khi hoàn tất chương trình, học viên có thể:

- Hiểu tầm quan trọng của phân tích báo cáo tài chính;
- Biết cách phân tích các số liệu kế toán thành các thông tin tài chính hữu ích;
- Biết cách đưa ra các chỉ số tài chính quan trọng, làm cơ sở định hướng cho việc ra quyết định tài chính.

 

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
LSM - PHƯƠNG PHÁP KHỞI NGHIỆP TINH GỌN 02/08/2019 Thứ 6-7-CN
KPI - HỆ THỐNG KPI 03/06/2019 Thứ 2-4-6
SM - BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC 02/08/2019 Thứ 6-7
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 02/07/2019 Thứ 3-5
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 10/07/2019 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 14/07/2019 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 15/06/2019 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG GIAO VIỆC HIỆU QUẢ 01/07/2019 Thứ 2-4-6
PHÁT TRIỂN TINH THẦN TEAMWORK 07/07/2019 Chủ Nhật
KỸ NĂNG ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN 01/06/2019 Thứ 7-CN
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 30/05/2019 Thứ 3-5-7
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 12/06/2019 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 22/06/2019 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 22/06/2019 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 30/06/2019 Chủ Nhật
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 10/07/2019 Thứ 2-4-6
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 03/08/2019 Thứ 7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 29/07/2019 Thứ 2-4-6
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 25/05/2019 Thứ 7-CN
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 25/06/2019 Thứ 3-5
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 08/06/2019 Thứ 7-CN
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 14/06/2019 Thứ 6-7-CN
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 16/07/2019 Thứ 3-5
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 25/05/2019 Thứ 7
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 07/06/2019 Thứ 6-7-CN
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 27/05/2019 Thứ 2-4-6
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 01/06/2019 Thứ 7
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 24/06/2019 Thứ 2-4-6
LMP - QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI 03/08/2019 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 17/06/2019 Thứ 2-4-6
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 13/07/2019 Thứ 7
Các chương trình toàn cầu