KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG
Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I. Nhận thức nền tảng về phỏng vấn tuyển dụng

 • Tầm quan trọng của phỏng vấn tuyển dụng;
 • Thực trạng & các loại hình phỏng vấn tuyển dụng hiện đại;
 • Tiến trình phỏng vấn tuyển dụng chuyên nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện đại;
 • Chức năng, nhiệm vụ của Bộ phận Nhân sự và các Bộ phận khác trong phỏng vấn tuyển dụng.

Phần II. Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn tuyển dụng

 • Mục tiêu và kế hoạch của cuộc phỏng vấn ứng viên;
 • Cấu trúc của một cuộc phỏng vấn tuyển dụng chuyên nghiệp;
 • Các yếu tố ảnh hưởng & mấu chốt cần lưu tâm để đảm bảo cuộc phỏng vấn thành công;
 • Thực tế và những bài học sai lầm trong công tác chuẩn bị trước cuộc phỏng vấn.

Phần III. Phỏng vấn tuyển dụng hiệu quả

 • “Cảm tính” trong phỏng vấn & những sai lầm cần tránh.
 • Phương pháp xây dựng các câu hỏi phỏng vấn ứng viên
  • Nguyên tắc xây dựng câu hỏi phỏng vấn từ yêu cầu năng lực của vị trí;
  • Tìm hiểu về một số mẫu câu hỏi đánh giá một số yêu cầu năng lực phổ biến;
  • Thực hành xây dựng câu hỏi phỏng vấn.
 • Thực hiện việc phỏng vấn ứng viên bằng các câu hỏi
  • Mở đầu cuộc phỏng vấn chuyên nghiệp;
  • Cách đặt câu hỏi dẫn dắt “Lead Questions”;
  • Cách đặt câu hỏi chi tiết “Follow-up Questions”;
  • Dẫn dắt ứng viên & chuyển tiếp sang vấn đề tiếp theo;
  • Kết thúc cuộc phỏng vấn chuyên nghiệp;
  • Ngôn ngữ & cử chỉ trong quá trình thực hiện phỏng vấn;
  • Thảo luận & thực hành việc phỏng vấn ứng viên.
 • Kỹ năng phản hồi thông tin về kết quả phỏng vấn
  • Đánh giá kết quả sau  phỏng vấn (qua thông tin thu thập);
  • Phản hồi kết quả đánh giá ứng viên tham gia phỏng vấn;
  • Thảo luận & thực hành.

Phần IV. Kỹ năng bổ trợ quan trọng trong phỏng vấn

 • Kỹ năng giao tiếp & trình bày trong phỏng vấn;
 • Kỹ năng lắng nghe & ghi chép trong phỏng vấn;
 • Xử lý những tình huống khó khăn trong phỏng vấn.

Phần V. Những lưu ý quan trọng trong phỏng vấn tuyển dụng

 • Những điều nên tránh trong quá trình phỏng vấn và đánh giá ứng viên;
 • Những vấn đề nên và không nên hỏi trong quá trình phỏng vấn tuyển dụng;
 • Thực tế cần lưu tâm trong việc đồng hành cùng ứng viên trong giai đoạn thử việc.
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
LSM - PHƯƠNG PHÁP KHỞI NGHIỆP TINH GỌN 05/04/2019 Thứ 6-7-CN
KPI - HỆ THỐNG KPI 19/04/2019 Thứ 6-7-CN
SM - BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC 06/04/2019 Thứ 7-Chủ nhật
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 18/04/2019 Thứ 3-5-7
KỸ NĂNG TRÌNH BÀY THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 06/04/2019 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 24/03/2019 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 07/05/2019 Thứ 3-5
PHÂN CÔNG PHÂN NHIỆM VÀ ỦY THÁC CÔNG VIỆC 01/07/2019 Thứ 2-4-6
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 03/04/2019 Thứ 2-4-6
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 11/05/2019 Thứ 7-CN
TINH THẦN TEAMWORK 07/04/2019 Chủ Nhật
ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN HIỆU QUẢ 01/06/2019 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 01/04/2019 Thứ 2-4-6
ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 20/04/2019 Thứ 7-CN
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 17/04/2019 Thứ 2-4-6
TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN 19/05/2019 Chủ Nhật
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 21/05/2019 Thứ 3-5
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 02/04/2019 Thứ 3-5
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 25/05/2019 Thứ 7-CN
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 20/04/2019 Thứ 7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 25/03/2019 Thứ 2-4-6
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 30/03/2019 Thứ 7-CN
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 08/05/2019 Thứ 2-4-6
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 25/05/2019 Thứ 7
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 18/04/2019 Thứ 3-5
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 07/06/2019 Thứ 6-7-CN
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 18/04/2019 Thứ 3-5
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 14/05/2019 Thứ 3-5
LMP - QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI 06/04/2019 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 22/04/2019 Thứ 2-4-6
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 18/05/2019 Thứ 7
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 11/05/2019
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 20/04/2019
LMP - QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI Đang cập nhật
Các chương trình toàn cầu