GIÁM SÁT BÁN HÀNG
Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

Phần I. Chân dung và công việc của một giám sát bán hàng

- Tầm quan trọng của công tác giám sát bán hàng trong hoạt động kinh doanh tổng thể;

- Vị trí & các mối quan hệ của một giám sát bán hàng chuyên nghiệp;

- Nhiệm vụ và các tiêu chí đo lường hiệu quả công việc của một giám sát bán hàng tiêu chuẩn;

- Những phẩm chất, kiến thức và năng lực cần có của một giám sát bán hàng chuyên nghiệp trong môi trường kinh doanh hiện nay;

- Phát triển năng lực quản trị dành cho giám sát bán hàng.

Phần II. Năng lực hiện thực hóa mục tiêu bán hàng

- Tìm hiểu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh

 • ­Vai trò tìm hiểu thị trường và phân tích đối thủ cạnh tranh của giám sát bán hàng;
 • ­Giới thiệu về những phạm vi cần tìm hiểu và phân tích;
 • ­Quy trình và phương pháp thiết lập hệ thống thu thập thông tin;
 • ­Phân tích thông tin và đánh giá.

- Lập kế hoạch bán hàng và triển khai thực hiện các tiêu chí kinh doanh

 • ­Kỹ thuật dự báo và những yêu cầu cần dự báo dành cho giám sát bán hàng;
 • ­Xác lập mục tiêu thông minh cho công tác giám sát bán hàng;
 • ­Hệ thống chia chỉ tiêu và kỹ thuật phân bổ các chỉ tiêu;
 • ­Phương pháp lập và triển khai kế hoạch bán hàng hiệu quả.

- Theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí kinh doanh

 • ­Công tác theo dõi và đánh giá thông qua các chốt kiểm tra;
 • ­Nghệ thuật hỗ trợ và phản hồi thông tin đánh giá trong quá trình thực hiện;
 • ­Mẫu biểu, công cụ theo dõi và đánh giá kết quả thực hiện.

- Hệ thống báo cáo thực hiện liên quan đến giám sát kinh doanh

 • ­Giải pháp để những báo cáo thực hiện trở thành các công cụ quản trị công việc hiệu quả;
 • ­Báo cáo trong hệ thống bán hàng.

Phần III. Năng lực xây dựng đội ngũ nhân viên kinh doanh giàu năng lực

- Thấu hiểu nhân viên trong hoạt động bán hàng

 • ­ Các vấn đề về con người trong hoạt động bán hàng;
 • ­ Các nguyên tắc hành xử và tâm lý của nhân viên bán hàng;
 • ­ Kỹ năng đánh giá năng lực, thành tích & thái độ của nhân viên bán hàng;
 • ­ Đòn bẩy của việc đánh giá nhân viên trong quá trình phát triển nhân viên.

- Lãnh đạo và tạo động lực làm việc cho nhân viên bán hàng/ nhân viên kinh doanh

 • ­ Phân tích động cơ làm việc của nhân viên bán hàng;
 • ­ Tầm quan trọng của công tác lãnh đạo & tạo động lực làm việc cho nhân viên bán hàng;
 • ­ Nguyên tắc & quy trình lãnh đạo & tạo động lực làm việc cho nhân viên bán hàng;
 • ­ Nghệ thuật lãnh đạo tình huống trong hoạt động bán hàng;
 • ­ Giới thiệu một số phương pháp tạo động lực hiệu quả trong kinh doanh.

- Huấn luyện và phát triển nhân viên hiệu quả

 • ­ Hiểu biết về huấn luyện & phát triển nhân viên;
 • ­ Cách tiếp cận hiệu quả trong huấn luyện;
 • ­ Nguyên lý và nguyên tắc trong huấn luyện;
 • ­ Các công cụ & quy trình huấn luyện hiệu quả.

- Xây dựng tinh thần đồng đội và giữ chân nhân viên giỏi.

Phần IV. Năng lực đồng hành cùng các nhà phân phối

- Tìm hiểu về các tiêu chí cho nhà phân phối tiềm năng;

- Kỹ thuật giao tiếp và thương lượng về các chính sách hợp tác kinh doanh;

- Nghệ thuật đồng hành cùng nhà phân phối nhằm hoàn thành mục tiêu doanh số;

- Phương pháp giải quyết các vấn đề phát sinh khi làm việc với nhà phân phối;

- Một số công cụ & phương pháp để nhận biết, phân tích nguyên nhân & xây dựng giải pháp trọn vẹn cho các vấn đề phát sinh trong tiến trình đồng hành cùng nhà phân phối.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
LSM - KHỞI NGHIỆP TINH GỌN 01/11/2019 Thứ 6-7-CN
KPI - HỆ THỐNG KPI 02/08/2019 Thứ 6-7-CN
SM - BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC 02/08/2019 Thứ 6-7
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 14/08/2019 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 17/08/2019 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 08/09/2019 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 24/07/2019 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG GIAO VIỆC HIỆU QUẢ 16/11/2019 Thứ 7-CN
PHÁT TRIỂN TINH THẦN TEAMWORK 11/08/2019 Chủ Nhật
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 05/08/2019 Thứ 2-4-6
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 24/08/2019 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN 13/08/2019 Thứ 3-5
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 12/08/2019 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 03/08/2019 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 25/08/2019 Chủ Nhật
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 30/07/2019 Thứ 3-5
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 03/08/2019 Thứ 7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 29/07/2019 Thứ 2-4-6
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 12/10/2019 Thứ 7-CN
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 03/08/2019 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 24/07/2019 Thứ 2-4-6
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 31/07/2019 Thứ 2-4-6
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 22/08/2019 Thứ 3-5
GIÁM SÁT BÁN HÀNG 09/11/2019 Thứ 7-CN
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 09/09/2019 Thứ 2-4-6
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 08/08/2019 Thứ 3-5
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 09/09/2019 Thứ 2-4-6
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 27/07/2019 Thứ 7
LMP - QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI 03/08/2019 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 12/08/2019 Thứ 2-4-6
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 06/09/2019 Thứ 6-7 (cách tuần)
CHƯƠNG TRÌNH "REINVENT / TÁI TẠO DOANH NGHIỆP" 18/10/2019 Thứ 6-7
Các chương trình toàn cầu