PHÁT TRIỂN TINH THẦN TEAMWORK
Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Phần I. Tại sao phải Teamwork?

 • Môi trường kinh doanh hiện đại - Khó khăn & thách thức;
 • Tầm quan trọng của teamwork - Sự cần thiết phải thay đổi;
 • Vai trò & trách nhiệm chính mình - Vượt qua trở ngại bản thân.

Phần II. Các yếu tố nền tảng của Teamwork

 • Mục đích, ý nghĩa & giá trị teamwork;
 • Tinh thần teamwork & các nguyên tắc vàng teamwork;
 • Những cạm bẫy & sai lầm cần phải tránh trong làm việc tập thể;

Phần III. Phát triển tinh thần Teamwork trong làm việc tập thể

 • Đọc hiểu thực trạng chỉ số teamwork của bản thân;
 • Nguyên tắc khởi tạo teamwork & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc vai trò cá nhân trong team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc gắn kết cá nhân trong team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc tạo đà cho team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc tăng tốc cho team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc duy trì tốc độ làm việc của team & kế hoạch cải thiện chỉ số teamwork;
 • Nguyên tắc về nguồn gốc sức mạnh của team;
 • Từ “tinh thần teamwork” đến “văn hóa teamwork”.

Phần IV. Tổng kết & định hướng kế hoạch cải thiện chỉ số Teamwork sau khóa học

 • Tổng kết về tinh thần teamwork trong môi trường doanh nghiệp hiện đại;
 • Kế hoạch hành động cần thực hiện sau khóa học cho bản thân & đội ngũ cộng sự để hình thành “văn hóa teamwork” bền vững cho chính mình và đội ngũ/tổ chức của mình.

Phần V. Kết thúc chương trình đào tạo.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KPI - HỆ THỐNG KPI 15/11/2019 Thứ 6-7-CN
SM - BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC 15/11/2019 Thứ 6-7
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 16/12/2019 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 19/11/2019 Thứ 3-5
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 08/12/2019 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 16/12/2019 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG GIAO VIỆC HIỆU QUẢ 16/11/2019 Thứ 7-CN
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 30/11/2019 Thứ 7-CN
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 17/12/2019 Thứ 3-5-7
KỸ NĂNG ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN 23/11/2019 Thứ 7-CN
PHÁT TRIỂN TINH THẦN TEAMWORK 08/12/2019 Chủ Nhật
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 16/11/2019 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 03/12/2019 Thứ 3-5
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 01/12/2019 Chủ Nhật
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 25/11/2019 Thứ 2-4-6
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 09/12/2019 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 03/12/2019 Thứ 3-5
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 25/11/2019 Thứ 2-4-6
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 17/03/2020 Thứ 3-5
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 20/12/2019 Thứ 6-7-CN
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 02/12/2019 Thứ 2-4-6
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 06/03/2020 Thứ 6-7-CN
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 04/03/2020 Thứ 2-4-6
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 12/12/2019 Thứ 3-5
LMP - QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI 16/11/2019 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 30/11/2019 Thứ 7
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI
LMP - QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI Đang cập nhật
Các chương trình toàn cầu