SM - BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC
Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

PHẦN I. NỀN TẢNG VỀ BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC

1. Vì sao Doanh nghiệp nên Bản đồ hóa chiến lược?

2. Chiến lược được “Bản đồ hóa” sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp

 • Trong công tác hoạch định chiến lược?
 • Trong công tác truyền thông chiến lược?
 • Trong công tác quản trị chiến lược?

3. Một chiến lược công ty được “Bản đồ hóa” sẽ như thế nào?

 • Tìm hiểu về một bản đồ chiến lược thực tế trên một trang giấy
 • Giới thiệu về các mục nội dung được trình bày trên bản đồ chiến lược
 • Mối liên hệ giữa các mục nội dung được trình bày trên bản đồ chiến lược

PHẦN II. PHƯƠNG PHÁP BẢN ĐỒ HÓA CHIẾN LƯỢC

1. Kiến thức về hoạch định & quản trị chiến lược

 • Tầm nhìn & sứ mệnh tổ chức;
 • Các thành tố chiến lược & mục tiêu chiến lược;
 • 4 khía cạnh/ góc nhìn về chiến lược
 • Các mối liên hệ & bản đồ chiến lược

2. Bản đồ hóa chiến lược

 • Nguồn nhân lực tham gia bản đồ hóa chiến lược
  • Nhân lực nòng cốt tham gia bản đồ hóa chiến lược nên bao gồm những ai?
  • Nguyên tắc & phương pháp thu hút trí tuệ & thay đổi tư duy của nhân lực nòng cốt
  • Những nhiệm vụ chính của các Đội (Đội quản trị chiến lược, Đội truyền thông, Đội phân tầng, Đội chủ tố chiến lực, Đội chịu trách nhiệm mục tiêu), tiến độ thực hiện &  kết quả thực hiện.
 • Xây dựng bản đồ chiến lược
  • Đánh giá hiện trạng doanh nghiệp
  • Hình thành chiến lược công ty
  • Xây dựng mục tiêu chiến lược
  • Hình thành Bản đồ chiến lược

 PHẦN III. MỘT SỐ MẤU CHỐT QUAN TRỌNG CẦN LƯU TÂM

1. Làm thế nào để không rơi vào kịch bản “Bản đồ chiến lược chỉ nằm trên giấy”?

2. Giới thiệu về những “Định hướng tiếp theo” để đồng bộ chiến lược xuống trách nhiệm & nhiệm vụ của từng cá nhân trong tổ chức.

PHẦN IV. TỔNG KẾT CHƯƠNG TRÌNH

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
KPI - HỆ THỐNG KPI 02/03/2020 Thứ 2-4-6
SM - BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC 06/03/2020 Thứ 6-7
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 16/12/2019 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 16/03/2020 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 22/03/2020 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 24/02/2020 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG GIAO VIỆC HIỆU QUẢ 03/03/2020 Thứ 3-5
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 17/12/2019 Thứ 3-5-7
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 17/02/2020 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN 07/01/2020 Thứ 3-5
PHÁT TRIỂN TINH THẦN TEAMWORK 22/03/2020 Chủ Nhật
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 06/01/2020 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 29/02/2020 Thứ 7-CN
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 21/12/2019 Thứ 7-CN
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 14/03/2020 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 01/03/2020 Chủ Nhật
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 06/01/2020 Thứ 2-4-6
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 17/12/2019 Thứ 3-5-7-5
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 18/03/2020 Thứ 2-4-6
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 20/12/2019 Thứ 6-7-CN
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 17/03/2020 Thứ 3-5
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 18/02/2020 Thứ 3-5
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 06/03/2020 Thứ 6-7-CN
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 04/03/2020 Thứ 2-4-6
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 17/03/2020 Thứ 3-5
LMP - QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI 11/04/2020 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 19/02/2020 Thứ 2-4-6
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 14/03/2020 Thứ 7
CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HÀ NỘI
LMP - QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI Đang cập nhật
Các chương trình toàn cầu