KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN
Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...

Đối tác toàn cầu của PACE

Phần I: Tại sao phải quản trị thời gian

- Liệu thời gian có là “kim cương, vàng, bạc”?

- Bạn đang “làm chủ” thời gian hay đang là “nô lệ”?

- Bạn làm gì với thời gian một ngày 24 tiếng

- Tại sao phải quản trị thời gian

Phần II. Năm nguyên tắc vàng trong quản lý thời gian

- Nguyên tắc 1: Hữu hạn - không thể thay đổi

- Nguyên tắc 2: Bắt đầu

- Nguyên tắc 3: Ưu tiên

- Nguyên tắc 4: Tối ưu hóa

- Nguyên tắc 5: Kẻ đánh cắp

Phần III. Quy trình & Phương pháp quản trị thời gian hiệu quả

- Quy trình quản trị thời gian

- Phương pháp quản trị thời gian hiệu quả

  • Xác lập mục tiêu (S.M.A.R.T) và quản trị theo mục tiêu (M.B.O)
  • Xác định và phân tích các nguồn lực
  • Phương pháp lên kế hoạch năm, quý, tháng và tuần
  • Triển khai thực hiện và đánh giá kết quả
  • Mẫu biểu vận dụng vào thực tế

Phần IV: Các công cụ & kỹ thuật quản trị thời gian nhằm đạt hiệu quả tối ưu

- Ma trận quản lý thời gian:

  • Góc phần tư thứ I: Quan trọng và khẩn cấp
  • Góc phần tư thứ II: Quan trọng và không khẩn cấp
  • Góc phần tư thứ III: Không quan trọng và khẩn cấp
  • Góc phần tư thứ IV: Không quan trọng và không khẩn cấp

- Phương pháp Pareto (nguyên tắc 80/20) trong quản trị thời gian

- Các công cụ hỗ trợ và các phần mềm tiện ích phổ biến

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN QUAN TẠI HỒ CHÍ MINH
LSM - PHƯƠNG PHÁP KHỞI NGHIỆP TINH GỌN 02/08/2019 Thứ 6-7-CN
KPI - HỆ THỐNG KPI 03/06/2019 Thứ 2-4-6
SM - BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC 02/08/2019 Thứ 6-7
KỸ NĂNG GIAO TIẾP HIỆU QUẢ 25/05/2019 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH & CHỦ TRÌ CUỘC HỌP 21/05/2019 Thứ 3-5
KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN 19/05/2019 Chủ Nhật
PHƯƠNG PHÁP TƯ DUY & GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 07/05/2019 Thứ 3-5-2-3
KỸ NĂNG GIAO VIỆC HIỆU QUẢ 01/07/2019 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN NHÂN VIÊN 01/06/2019 Thứ 7-CN
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 11/05/2019 Thứ 7-CN
MMM - NĂNG LỰC QUẢN TRỊ CHO QUẢN LÝ CẤP TRUNG 30/05/2019 Thứ 3-5-7
PHÁT TRIỂN TINH THẦN TEAMWORK 19/05/2019 Chủ Nhật
KỸ NĂNG PHỎNG VẤN TUYỂN DỤNG 11/05/2019 Thứ 7-CN
KỸ NĂNG ĐÀM PHÁN THƯƠNG LƯỢNG 13/05/2019 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC 19/05/2019 Chủ Nhật
PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 21/05/2019 Thứ 3-5
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 18/05/2019 Thứ 7-CN
QUẢN LÝ CON NGƯỜI 22/05/2019 Thứ 2-4-6
KỸ NĂNG BÁN HÀNG Chuyên Nghiệp 11/05/2019 Thứ 7-CN
Kiến thức THUẾ dành cho LÃNH ĐẠO 29/07/2019 Thứ 2-4-6
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP 25/05/2019 Thứ 7-CN
KẾ TOÁN dành cho LÃNH ĐẠO 08/05/2019 Thứ 2-4-6
CPO - GIÁM ĐỐC SẢN XUẤT 25/05/2019 Thứ 7
NĂNG LỰC GIÁM SÁT BÁN HÀNG 16/07/2019 Thứ 3-5
CCO - GIÁM ĐỐC KINH DOANH 27/05/2019 Thứ 2-4-6
TÀI CHÍNH dành cho LÃNH ĐẠO 07/06/2019 Thứ 6-7-CN
CFO - GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH 01/06/2019 Thứ 7
CHRO - GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ 14/05/2019 Thứ 3-5
LMP - QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI 03/08/2019 Thứ 7
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 22/04/2019 Thứ 2-4-6
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH 18/05/2019 Thứ 7
Các chương trình toàn cầu