Chỉ có học thực, mới có năng lực thực, chỉ có năng lực, mới có thể làm thực, chỉ có làm thực mới có thể
tạo ra giá trị thực, chỉ có giá trị thực mới có thể sống thực. Tất cả bắt đầu từ thực học (PACE, 2011)

ĐỐI TÁC TOÀN CẦU CỦA PACE

Trường PACE đã và đang triển khai hơn 110 chương trình đào tạo với hàng ngàn khóa học, cho hơn 80 ngàn doanh nhân và giám đốc của các tập đoàn, các công ty trong và ngoài nước, các cán bộ lãnh đạo của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, cũng như lãnh đạo của các tổ chức/hiệp hội phi lợi nhuận, phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam

Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
IPL Program
IPL hiện được xem là chương trình "phát triển lãnh đạo" công phu và dài hạn nhất tại Việt Nam (với học bổng 100%) dành riêng cho những người trẻ ưu tú đã vượt qua 5 vòng thi tuyển sinh của chương trình.
Cấu trúc chương trình
PHẦN I:
EMBA TỔNG QUÁT

Cấu phần 1: Các vấn đề về kinh doanh quốc tế:

Tập trung vào các vấn đề rộng hơn mà một nhà lãnh đạo phải đối mặt trong môi trường quốc tế

 • Môn 1: Quản trị trong môi trường đa văn hóa
 • Môn 2: Quản trị công nghệ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh
Cấu phần 2: Các vấn đề về quản trị tổng quát:

Tập trung vào các vấn đề về quản trị tổng thể của doanh nghiệp

 • Môn 1: Quản trị chiến lược của một công ty
 • Môn 2: Chuyển giao công nghệ quôc tế
 • Môn 3: Đổi mới và tái cấu trúc doanh nghiệp
Cấu phần 3: Các vấn đề quản trị chức năng:

Tập trung vào các vấn đề quản trị chức năng, bao gồm:

 • Môn 1: Quản trị tài chính
 • Môn 2: Tổ chức và thực hiện dự án
 • Môn 3: Quản trị Marketing quốc tế
PHẦN II:
EMBA CHUYÊN NGÀNH
KHOA HỌC LÃNH ĐẠO
 • 1. Lãnh dạo & Kinh doanh quốc tế: (2 tín chỉ)

  Nhận định môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, và các nền văn hóa kinh doanh của các khu vực lớn trên thế giới như: Châu Á Thái Bình Dương, Bắc Mỹ, và Châu Âu. Môn học cung cấp sự hiểu biết về các yếu tố then chốt trong đầu tư và hoạt động kinh doanh ở nước ngoài, các năng lực cần thiết để thực hiện dự án ở nước ngoài.

 • 2. Lãnh đạo & Phát triển lãnh đạo: (4 tín chỉ)

  Môn học nhằm phát triển các năng lực để xây dựng tầm nhìn, thực hiện cam kết, giao tiếp, tạo động lực và trao quyền cho cấp dưới trong các tình huống kinh doanh quốc tế đa dạng như liên doanh, khởi nghiệp, sáp nhập hay mua lại.

 • 3. Lãnh đạo & Quản trị nguồn nhân lực: (3 tín chỉ)

  Môn học nhắm đến việc cung cấp cho Học viên kiến thức và công cụ cần thiết liên quan đến Quản trị nguồn nhân lực

 • 4. Lãnh đạo & Quản trị sự thay đổi:

  Môn học này tập trung vào việc thiết kế, thực thi và đánh giá các sáng kiến thay đổi.

 • 5. Lãnh đạo & Khả năng cạnh tranh: Mô phỏng Kinh doanh: (4 tín chỉ)

  Môn học này cung cấp cho Học viên các cơ hội thực hành các năng lực cạnh tranh được tiếp thu trong chương trình iEMBA. Môn học nhấn mạnh vè cách thức ra quyết định thông qua các chức năng kinh doanh như chiến lược, marketing, vận hành và nhân sự. Nó đòi hỏi sự hiệu quả trong team work để đạt được thành công và thành công được đánh giá bằng giá cổ phiếu, thị phần và lợi nhuận.

 • Thực thi chiến lược (2 tín chỉ): nhấn mạnh các quyết định trong thực thi chiến lược kinh doanh
 • Giám đốc quốc gia (2 tín chỉ): tập trung vào các quyết định về đánh giá môi trường kinh doanh, môi trường đầu tư, và thị trường tiềm năng, liên quan đến chiến lược thâm nhập thị trường quốc tế
PHẦN III:
EMBA NGHIÊN CỨU


Phần này cung cấp cho Học viên cơ hội tập trung nghiên cứu vào các vấn đề cụ thể của mình trong bối cảnh công việc hiện tại và tương lai của tổ chức mà mình đang làm việc thông qua Dự án nghiên cứu với sự hướng dẫn của các Giảng viên.

 • 1. Nghiên cứu thực tập: (4 tín chỉ)

  (về các vấn đề chiến lược/ vấn đề chức năng/ phân tích và giải quyết vấn đề)

 • 2. Đề án tốt nghiệp: (6 tín chỉ)