Chỉ có học thực, mới có năng lực thực, chỉ có năng lực, mới có thể làm thực, chỉ có làm thực mới có thể
tạo ra giá trị thực, chỉ có giá trị thực mới có thể sống thực. Tất cả bắt đầu từ thực học (PACE, 2011)

ĐỐI TÁC TOÀN CẦU CỦA PACE

Trường PACE đã và đang triển khai hơn 110 chương trình đào tạo với hàng ngàn khóa học, cho hơn 80 ngàn doanh nhân và giám đốc của các tập đoàn, các công ty trong và ngoài nước, các cán bộ lãnh đạo của các cơ quan quản lý nhà nước ở Trung ương và địa phương, cũng như lãnh đạo của các tổ chức/hiệp hội phi lợi nhuận, phi chính phủ đang hoạt động tại Việt Nam

Song song với các chương trình đào tạo được tổ chức thường xuyên tại trụ sở của Nhà Trường, Trường PACE còn thường xuyên triển khai các chương trình đào tạo chuyên biệt, theo yêu cầu riêng của từng doanh nghiệp...
IPL Program
IPL hiện được xem là chương trình "phát triển lãnh đạo" công phu và dài hạn nhất tại Việt Nam (với học bổng 100%) dành riêng cho những người trẻ ưu tú đã vượt qua 5 vòng thi tuyển sinh của chương trình.
BAN GIẢNG HUẤN

PACE và SOM-AIT có đội ngũ Giảng viên cao cấp và dày dạn kinh nghiệm đến từ 30+ quốc gia trên thế giới. Dưới đây là một số Giảng viên tiêu biểu đại diện cho Ban Giảng Huấn của Chương trình EMBA tại SOM-AIT và PACE. Đây đều là các Giảng viên đã từng tham gia giảng dạy EMBA tại nhiều quốc gia trên thế giới và am hiểu sâu sắc môi trường kinh doanh tại châu Á, nhất là các nước thuộc khối ASEAN, các quốc gia Châu Á khác như Nhật Bản, Trung Quốc, Ấn Độ…

Dr. Winai Wongsurawat, Thailand
Assistant Professor, Strategic Management, GameTheory for Competitive strategy
Ph.D. (Managerial Econ.& Strategy), Kellogg School of
Management, Northwestern Unwersity, USA
B.S.. (Econ. & Math.,Comp. Sc.). Stanford University, USA
Dr.RudolfGrunig, Switzerland
Adjunct Faculty, Strategic Management, SolvingComplex Problems
Dr. rer. Pol. (Business Administration), University of Bern, Switzerland
Full Professor, University of Fribourg,Switzerland
Dr. Rian Beise Zee,Germany. Assistant Professor,
InternationalMarketing. InnovationMarketing Ph.D.(Economics and Business Administration). Dipl.-lng.(IndustrialEngineering).
TechnicalUniversity of Berlin.Germany
Dr. Gerard Tocquer, France
Adjunct Faculty. Service Innovation,
ServiceCulture & Brandmg, ServiceMarketing
Ph.D., Univ.of Nice-Sophia Antipolis, France M.A. (Marketing), Univ.of Sherbrooke, Canada C.P.D.,Cornell University, Ithaca, USA
Dr. Nicholas J. Dimmitt, USA
Assistant Professor. Business Communication, Business Ethics, Research
Methods
Ph.D. (International Education). University of Southern
California, USA
M.A., San Francisco State University, USA
Dr. Urs Bumbacher, Switzerland
Adjunct Faculty, InternationalManagement Ph.D.(Economics & Business Admin.), MA.,University of Basel, Switzerland
Dr. SundarVenkatesh, lndia
Adjunct faculty, Finance and Accounting
Ph.D.Indian Institute of Management Ahmedbad, India, Chartered Accountant
B.Sc. (Physics),B.Law.
Dr.Fredric W.Swierczek, USA
AdJunct Faculty,AsianBusiness, Leadership,Cross-cultural
Management, Human Resources Management
Ph.D. (Policy & Mgt),
M.Econ & Soc. Dev., University of Pittsburgh, USA
Dr.Barbara Igel, Germany
 AssoCiate Professor, Knowledge Management,Management of Innovation, HighTech Entrepreneurship
Ph.D. (Economics), Freie University, Germany
M.A., Technical University West Berlin, Germany
Dr.WilliZimmermann, Switzerland
Adjunct Faculty. Business Communication, Case Practicum Ph.D (PoliticalScie  ce), University of Munich,Germany Post-Doc.Diploma Swiss Federallnst.
Dr. Mike Turner, Vietnam
Faculty of PACE Institute of Management
Change Management, Entrepreneurship, Marketing
Ph.D. (with Distinction), Latrobe University, Australia
M.M. (Marketing, University of Melbourne, Australia
Dr.Clemens Bechter, Germany
Adjunct Faculty, Marketing  Management, International
MarketingResearch,Business Simulation
Ph.D., University St.Gallen ,Switzerland
Master (Lic.oec) in Business Administration University
St.Gallen, Switzerland