Sự kiện sắp diễn ra

TỌA ĐÀM: HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ
TỌA ĐÀM: HIỆU QUẢ QUẢN TRỊ TRONG THỜI ĐẠI CHUYỂN ĐỔI SỐ
  • Tổ chức: Học Viện Quản Lý PACE & Hệ Sinh Thái Quản Trị Toàn Cầu Của PACE
  • Hình thức:
    Tham dự trực tiếp tại Học viện Quản lý PACE
  • Phí tham dự : Miễn phí
Đăng ký tham dự
12/08
2022
Live Webinar: Làm thế nào để trở thành Master Trainer?
Live Webinar: Làm thế nào để trở thành Master Trainer?
  • Tổ chức: Học Viện Quản Lý PACE & Hệ Sinh Thái Quản Trị Toàn Cầu Của PACE
  • Hình thức:
    Via Zoom (Tham dự trực tuyến thông qua nền tảng Zoom)
  • Phí tham dự : Miễn phí
Đăng ký tham dự
25/08
2022

Tin tức


Trang trên 33

Videos


Talkshow: Tại sao học? Học để làm gì?

Talkshow: Tại sao học? Học để làm gì?

Chia sẻ bài viết

Đồng hành cùng PACE

Những bậc thầy của kinh thương toàn cầu đã đến Việt Nam theo lời mời của PACE
để đồng hành cùng doanh giới trên hành trình cùng khai mở một nền quản trị mới tại Việt Nam.
Michael Porter

“Cha đẻ” chiến lược cạnh tranh

Philip Kotler

“Cha đẻ” Marketing hiện đại

Paul Krugman

“Chủ nhân” Nobel kinh tế

Dave Ulrich

“Bộ óc” số 1 thế giới về nhân sự

Stephen M. R. Covey

“Cha đẻ” của phương pháp “The Speed of Trust”

Rich Fernandez

CEO của SIY Leadership Institute