CÔNG TY CỦA BẠN THỰC SỰ ĐẠI DIỆN CHO ĐIỀU GÌ?

Khi bạn sắp xếp các giá trị của tổ chức phù hợp với cả chiến lược và giá trị của nhân viên tạo ra cái mà chúng tôi gọi là sự đồng nhất các giá trị - bạn gặt hái đủ loại lợi ích: mức độ hài lòng trong công việc cao hơn, doanh thu thấp hơn, tinh thần đồng đội tốt hơn, giao tiếp hiệu quả hơn, đóng góp nhiều hơn cho tổ chức, đàm phán hiệu quả hơn và có lẽ đáng ngạc nhiên hơn là sự đa dạng, công bằng và hòa nhập hơn. Phát hiện yêu thích của chúng tôi liên quan đến tác động của sự liên kết giá trị đối với doanh thu của các giám đốc điều hành. Khi chúng tôi nghiên cứu các bộ phận của một tổ chức đa đơn vị, chúng tôi nhận thấy rằng các COO có sự liên kết giá trị thấp cần tăng lương 40% để có khả năng ở lại công việc của họ như những người có sự liên kết giá trị cao. Hãy tưởng tượng rằng: Sự gia tăng liên kết các giá trị có tác động lớn như mức tăng 40%.

DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG TRONG THỜI ĐẠI MỚI

Trong nhiều thập kỷ, các doanh nghiệp vẫn luôn nỗ lực giữ chân khách hàng bằng câu thần chú “khách hàng là thượng đế”. Nhưng hiện nay, tình trạng nhân viên đang thiếu hụt và nhu cầu cắt giảm chi phí trong đại dịch đã thách thức nỗ lực này.

CFO NÊN PHẢN HỒI NHƯ THẾ NÀO TRƯỚC NHỮNG ĐỀ XUẤT TĂNG LƯƠNG?

Trong giai đoạn lập kế hoạch và lập ngân sách hàng năm, nhiều giám đốc tài chính (CFO) phải đối diện trước rất nhiều yêu cầu tăng lương thưởng cho nhân viên trong năm tới, kể cả nhân viên mới và nhân viên hiện tại.

4 LỜI KHUYÊN KHI DỊCH CHUYỂN TỪ METAVERSE SANG MULTIVERSE

Làm trong ngành tiếp thị và quảng cáo, các marketer cần ngừng ám ảnh về Metaverse (tạm dịch Vũ trụ ảo) và bắt đầu tập trung vào bức tranh rộng lớn hơn - chẳng bao lâu nữa, tất cả chúng ta sẽ sống trong Multiverse (tạm dịch đa vũ trụ).

SÁCH MỚI DO PACE BOOKS XUẤT BẢN