5 CÁCH NẮM BẮT “TRÁI TIM” NGƯỜI TIÊU DÙNG TIỀM NĂNG NHẤT THẾ GIỚI: NỮ GIỚI

Sự thay đổi xu hướng tiêu dùng dẫn đến những thách thức và cơ hội cho doanh nghiệp.

5 LỢI ÍCH CỦA VIỆC ĐẦU TƯ VÀO ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

Ngày nay, đã có ngày càng nhiều các chủ doanh nghiệp tìm cách phát huy tài năng của chính đội ngũ hiện tại thay vì phải liên tục thay nhân viên mới hay tìm kiếm nhân tài từ bên ngoài.

NHÂN SỰ KHÔNG THỂ TỰ MÌNH THAY ĐỔI VĂN HÓA CÔNG TY

Chúng ta cần phải rõ ràng rằng trong vòng đời của một tổ chức, văn hóa có thể và nên thay đổi. Và sự thay đổi này tốt nhất nên được dẫn dắt từ cấp cao nhất, được thúc đẩy bởi các nhà lãnh đạo đơn vị kinh doanh được trang bị, có trách nhiệm, hợp tác làm việc cùng với bộ phận Nhân sự.

ĐIỀU GÌ TẠO NÊN MỘT GIẢNG VIÊN DOANH NGHIỆP XUẤT SẮC?

Jonathan Halls là một tác giả, một chuyên gia đào tạo có hơn 30 năm kinh nghiệm và là Cựu giám đốc điều hành chương trình học của BBC. Ông là giảng viên tại Đại học George Washington và giảng dạy chương trình ATD’s Master Trainer Program™. Ông ấy mô tả công việc của mình là “giao điểm của truyền thông, giao tiếp, học hỏi, lãnh đạo và đổi mới”.

SÁCH MỚI DO PACE BOOKS XUẤT BẢN