ĐIỀU GÌ TẠO NÊN “BẢN SẮC” CỦA MỘT GIÁM ĐỐC NHÂN SỰ (CHRO)?

Theo một nghiên cứu về tâm lý của Russell Reynolds, khi so sánh gần 9.000 Giám đốc Điều hành (CEO) với các CHROs, cũng như với các thành viên khác trong Ban Giám đốc đã cho thấy rõ rằng CHROs có những đặc điểm tâm lý rõ ràng & khác biệt.

NỔI TRỘI TRONG BỘ PHẬN NHÂN SỰ

Chỉ có một tỷ lệ nhỏ các chuyên viên nhân sự sẽ trở thành CHRO. Vậy điều gì đã tạo nên sự khác biệt?

Chủ động

Relative to their fellow HR professionals, CHROs have more active minds. Rather than simply work with the ideas and models that helped them in the past, they continuously seek out new ideas and insights. They also possess a keen independent streak that allows them to embrace emerging, and sometimes even disruptive, practices.

So với đồng nghiệp khác, CHROs chủ động hơn. Thay vì chỉ đơn giản làm việc với những ý tưởng và mô hình đã giúp họ thành công trong quá khứ, họ thường liên tục tìm ra những ý tưởng mới và đưa ra những ý tưởng sâu sắc. Họ thường xuyên nắm bắt & đưa ra những ý tưởng mang tính thực tiễn, thậm chí đột phá cho công việc của mình.

Hiểu con người và biết cách giải quyết nhiều tình huống khác nhau

HR professionals at all levels deal with people day in and day out, but CHROs go above and beyond in how they interact with individuals from across the organization. Relative to their colleagues, CHROs read people and situations more actively and with clearer understanding, and are quicker to change their approach, behavior, or talking points based on the needs of a specific situation. This is undoubtedly aided by their incredibly active mind.

Các chuyên viên về nhân sự ở tất cả các cấp giải quyết công việc liên quan đến con người mỗi ngày, nhưng CHRO lại tương tác với từng cá nhân trong tổ chức “vượt ra ngoài” bộ phận của họ. So với các đồng nghiệp của họ, CHRO hiểu mọi người và xử lý tình huống tích cực hơn. Điều này chắc chắn được hỗ trợ bởi tính chủ động trong suy nghĩ của họ.

Xây dựng kế hoạch nhân sự có hệ thống

The decisions made by HR have a long- lasting impact on the organization. They influence who joins, who leaves, and how well people perform while in role. CHROs recognize that their actions can have significant repercussions across the organization. As a result, they are organized and systematic in how they plan, and proactive in how they approach their work. They are naturally deductive thinkers, constantly connecting the dots between multiple parts of the business and between multiple issues, and able to think several steps ahead practices.

Các quyết định của nhân sự có một tác động lâu dài đối với tổ chức. Nó ảnh hưởng đến nhân viên đang làm việc hoặc nghỉ việc. CHRO nhận thức được rằng những việc làm của họ có thể đem lại hiệu quả đáng kể trong toàn tổ chức. Vì vậy, họ luôn chủ động tổ chức và xây dựng kế hoạch nhân sự thật bài bản & có hệ thống.

NỔI TRỘI TRONG BAN GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Các chuyên viên về nhân sự giải quyết hàng loạt các vấn đề phát sinh liên quan trong suốt sự nghiệp của họ, bao gồm cả sự kế nối các đơn vị kinh doanh với các lãnh đạo chức năng khác. Một chuyên viên nhân sự đạt tới tầm CHRO, họ sẽ có thêm thách thức khi nâng tầm lãnh đạo của mình. Dựa trên phân tích của CHROs và các Giám đốc chức năng khác, rõ ràng rằng CHROs có những đặc điểm tâm lý đặc trưng sau:

 

 

Suy nghĩ độc lập

Như đã đề cập trước đó, CHROs luôn có suy nghĩ tích cực, chủ động. Họ là các nhà tư tưởng suy luận mạnh mẽ; liên tục tìm ra những ý tưởng mới và kết nối giữa các bộ phận khác nhau của tổ chức, giữa những người khác nhau, và quan trọng nhất, giữa các cơ hội khác nhau. Họ hiểu mọi người và các vấn đề tốt, và có thể phát triển một đánh giá rõ ràng về những gì đang thực sự xảy ra.

Giao tiếp thấu cảm

Không có gì ngạc nhiên khi CHROs quan tâm, nhạy cảm hơn và biết cách hỗ trợ cho nhân viên hơn so với các thành viên khác trong Ban Giám đốc. Họ có thể đưa ra các cuộc tranh luận và thảo luận một cách có giá trị đặc biệt về những quyết định của người lao động.

Tạo sự ảnh hưởng ổn định nhất

Cuối cùng, và có lẽ quan trọng nhất, CHROs là một “thành tố” tạo ảnh hưởng ổn định đối với đội ngũ điều hành. Họ hiểu làm thế nào để mọi nhân viên được lắng nghe & gắn bó với nhau, tìm cách giải quyết những vấn đề cá nhân, những va chạm trong công việc. CHRO có một số kỹ năng nghe mạnh mẽ nhất trong Ban Giám đốc & là một cố vấn quan trọng cho Ban Giám đốc về những vấn đề liên quan đến đội ngũ doanh nghiệp.

(Lược dịch từ nguồn Russell Reynolds)

CÁC TIN KHÁC CÙNG DANH MỤC
TỦ SÁCH DOANH TRÍ
 • Từ tốt đến vĩ đại Từ tốt đến vĩ đại
  Tác giả: Jim Collins
  Dịch giả: Trần Thị Ngân Tuyến
  Quyển sách này không thể giúp sự tầm thường đi lên hiệu quả. Nhưng nó giúp được hiệu quả đi lên xuất...
 • Thẻ điểm cân bằng Thẻ điểm cân bằng
  Tác giả: Robert S. Kaplan & David P. Norton
  Dịch giả: Lê Đình Chi & Trịnh Thanh Thủy
  Tác phẩm trình bày một cách hệ thống quan điểm, mục đích, tầm quan trọng của việc sử dụng các thước...
 • Kiểm soát quản trị Kiểm soát quản trị
  Tác giả: Bob Tricker
  Dịch giả: Nguyễn Dương Hiếu & Nguyễn Thị Thu Hương
  Kiểm soát quản trị doanh nghiệp là con đường mà hầu như doanh nghiệp nào cũng phải đi qua để có thể...
 • Nhà quản trị thành công Nhà quản trị thành công
  Tác giả: Peter F. Drucker
  Dịch giả: PACE & NXB Trẻ
  Một cuốn sách cần đọc cho các nhà quản lý Việt Nam hiện nay.
 • Quản trị dựa vào tri thức Quản trị dựa vào tri thức
  Tác giả: Ikujiro Nonaka - Ryoko Toyama & Toru Hirata
  Dịch giả: Võ Kiều Linh
  Đây là cuốn sách không-thể-không-đọc đối với các nhà quản trị và những ai quan tâm tới nền “kinh tế...