Tinh hoa Quản trị của Drucker

Tinh hoa Quản trị của Drucker

Tác giả: Peter F. Drucker
Dịch giả: Nguyễn Dương Hiếu
Nhà xuất bản: NXB Trẻ

Cuốn sách này có hai mục đích. Một là, tác giả hy vọng, nó sẽ cung cấp cho độc giả một giới thiệu rõ ràng và tương đối đầy đủ về quản trị học. Hai là, cuốn sách trình bày tổng quan các công trình của tác giả về quản trị, theo đó nó giúp trả lời một câu hỏi mà tác giả và các nhà biên tập thường xuyên nhận được từ độc giả: Tôi có thể bắt đầu đọc Drucker từ đâu? Tác phẩm nào của ông ta là quan trọng?

Cuốn sách không chỉ là một sự giới thiệu tốt nhất cho công trình của một tác giả; nó còn là một lời giới thiệu độc lập, gắn kết và độc đáo cho quản trị học cũng như các nguyên tắc cơ bản, các vấn đề, thách thức và cơ hội của quản trị.

Sau đây là nguồn gốc ban đầu của từng chương trong cuốn sách này.

 • Chương 1 và chương 26: trích từ “Hiện thực mới” (New realities), 1988.
 • Chương 2, 3, 5 và 18: trích từ “Quản trị, nhiệm vụ, trách nhiệm, thực hành” (Management, tasks, responsibilities, practices), 1974.
 • Chương 4 và chương 19: trích từ “Quản trị cho tương lai” (Managing for the future), 1992. Hai chương này từng được đăng lần đầu trên Harvard Business Review (1989) và Wall Street Journal (1988).
 • Chương 6, 15 và 21: trích từ “Thách thức quản trị cho thế kỷ XXI” (Management challenges for the 21st century), 1999.
 • Chương 7 và chương 23: trích từ “Quản trị trong thời kỳ có những thay đổi lớn” (Management in a time of great change), 1995. Hai chương này từng được đăng lần đầu trên Harvard Business Review (1994) và Atlantic Monthly (1996).
 • Chương 8 trích từ “Thực hành quản trị” (The practice of management), 1954.
 • Chương 9 trích từ “Các biên giới của quản trị” (The frontiers of management), 1986. Chương này từng được đăng lần đầu trên Harvard Business Review (1985).
 • Chương 10, 11, 12, 20 và 24: trích từ “Đổi mới và kinh doanh” (Innovation and entrepreneurship), 1985.
 • Chương 13, 14, 16 và 17: trích từ “Nhà quản trị hiệu quả” (The effective executive), 1966.
 • Chương 22 và chương 25: trích từ “Xã hội hậu tư bản” (Post-capitalist society), 1993.
SÁCH CÙNG NHÓM

Quản lý nhân sự là công việc cần lắng nghe nhiều...Xem tiếp

Có một thực tế dẫn tới sự thất bại trong nhiều...Xem tiếp

Ngay trong mỗi giai đoạn, các doanh nghiệp cũng...Xem tiếp

 • BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC
  Tác giả: Robert S. Kaplan, David P. Norton
  Dịch giả: Phan Thị Công Minh & Vũ Minh Tú
  Các nhà lãnh đạo ngày nay gặp phải một thách thức: triển khai chiến lược một cách hoàn hảo, đồng...
 • 7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ 7 THÓI QUEN HIỆU QUẢ
  Tác giả: Stephen R. Covey
  Dịch giả: Hoàng Trung, Trí Thể, Uyên Phương, Thanh Hà
  Tác phẩm "7 Thói quen Hiệu quả / The 7 Habits of Highly Effective People" của tác giả Stephen...
 • TÁI TẠO KÉP TÁI TẠO KÉP
  Tác giả: Scott D. Anthony, Clark G. Gilbert, Mark W. Johnson
  Dịch giả: Đặng Nguyễn Hiếu Trung
  Thị trường ngày nay liên tục thay đổi, các doanh nghiệp sinh ra và mất đi, và ngay cả các doanh...
 • THÁCH THỨC SÁNG TẠO THÁCH THỨC SÁNG TẠO
  Tác giả: Clayton M. Christensen
  Dịch giả: Nguyễn Phúc Hoàng
  Thách thức sáng tạo viết về sự thất bại của các công ty hàng đầu trong một số ngành công nghiệp khi...
 • PHƯƠNG PHÁP KAIZEN PHƯƠNG PHÁP KAIZEN
  Tác giả: Robert Maurer
  Dịch giả: Huỳnh Ngọc Song Minh
  Mặc dù cái tên Kaizen nghe có vẻ lạ lẫm nhưng khái niệm những bước đi nhỏ tạo ra sự cải thiện liên...