Xác định sách là một trong những người thầy vĩ đại nhất, một trong những con đường ngắn nhất,
nhanh nhất, rẻ nhất và tiện lợi nhất trong hành trình thực học, khai phóng và chuyên sâu của mỗi người.
PACE đã và đang biên soạn, biên dịch và xuất bản "Tủ sách Doanh Trí", "Tủ sách Canh Tân Giáo Dục".

Tủ sách Tiếp thị chọn lọc những cuốn sách kinh điển và quan trọng nhất xuất bản bằng tiếng Việt, có tính nền tảng và thời sự về tiếp thị và quản lý tiếp thị.
VĂN HÓA DOANH NGHIỆP: “ĐIỂM TỰA” CHO HIỆU QUẢ KINH DOANH

Văn hóa doanh nghiệp đề cập đến các giá trị cốt lõi của một tổ chức, công ty, đó là nơi thể hiện những tiêu chuẩn, niềm tin, và xác định bản chất của doanh nghiệp. Văn hóa doanh nghiệp thường bắt... Xem chi tiết

NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP DÀNH CHO LÃNH ĐẠO
NGHỆ THUẬT GIAO TIẾP DÀNH CHO LÃNH ĐẠO
Có một thực tế dẫn tới sự thất bại trong nhiều doanh nghiệp giữa các nhà lãnh đạo và nhân viên. Như vậy, lãnh đạo nên giao tiếp với nhân viên như thế nào để có thể...
Xem tiếp
TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO GIỎI CÓ KHÓ HAY KHÔNG?
TRỞ THÀNH LÃNH ĐẠO GIỎI CÓ KHÓ HAY KHÔNG?
Để trở thành một lãnh đạo khôn ngoan không đơn thuần chỉ là người có IQ cao mà vẫn cần sở hữu nhiều tính cách, phẩm chất đặc biệt khác.
Xem tiếp
TÀI SẢN VÔ HÌNH - THÁCH THỨC MỚI DÀNH CHO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
TÀI SẢN VÔ HÌNH - THÁCH THỨC MỚI DÀNH CHO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH
Từ trước tới nay, các công ty thường dựa vào tài sản hữu hình như nhà máy, bất động sản, thiết bị để xây dựng giá trị của mình. Còn trong nền kinh tế toàn cầu hóa...
Xem tiếp
LỜI KHUYÊN CHO GIÁM ĐỐC KINH DOANH ĐỂ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TUYỆT VỜI
LỜI KHUYÊN CHO GIÁM ĐỐC KINH DOANH ĐỂ XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ TUYỆT VỜI
Để các giám đốc kinh doanh hay quản lý cấp cao có thể đào tạo đội ngũ bán hàng một cách hiệu quả thì họ cần một quy trình bài bản để xác định được những thiếu sót...
Xem tiếp