Trường doanh nhân PACE
Chương trình đào tạo Reinventing Enterprises tái tạo doanh nghiệp

DÀNH CHO LÃNH ĐẠO CẤP CAO

Giám đốc điều hành/ Chief Executive Officer
Tinh hoa MBA dành cho Lãnh đạo/ MBA Essentials for Leaders
CEO Nâng cao - chuyên sâu về kinh doanh/ Sales & Marketing for CEO
CEO Nâng cao - chuyên sâu về tài chính/ Finance & Accounting for CEO
Tư tưởng Kinh doanh/ Business Ideology & Philosophy
Quản trị Chiến lược/ Strategic Management
Chiến lược Đại Dương Xanh/ Blue Occean Strategy
Nâng Cao Năng Lực Lãnh Đạo/ Leadership Development Program
Quản trị thương hiệu và Tiếp thị dành cho lãnh đạo/ Brand and Marketing Management for Leaders
Mô hình quản trị Thẻ điểm cân bằng/ Balance Scorecard
Văn hóa doanh nghiệp/ Corporate Culture
Nhân sự dành cho lãnh đạo/ HRM for Leaders
Pháp luật dành cho lãnh đạo/ Law for Leaders
Thuế dành cho lãnh đạo/ Tax for Leaders
Tài chính dành cho Lãnh đạo/ Finance for non-financial Leaders
Kế toán dành cho Lãnh đạo/ Acounting for Leaders
Giao tế Doanh Nhân/ Business etiquette
Phương pháp tư duy & Ra quyết định/ Critical Thinking & Decision Making
Quan hệ truyền thông & Quan hệ công chúng/ PR & MR
CEO Nâng cao - chuyên sâu về chiến lược/ Strategic Management for CEO
Tinh hoa quản trị nhân sự SHRM/ SHRM Essentials of HR Management
7 Thói quen để Thành đạt ®/ The 7 Habits of Highly Effective People ®
Lãnh đạo với Tốc độ của Niềm tin ®/ Leading at the Speed of Trust ®
Lãnh đạo Tầm vóc ®/ Leadership ®
Chiến lược phát triển nguồn nhân lực/ Strategic HR: Delivering Business Results

TRƯỜNG DOANH NHÂN PACE
 • Trụ sở chính: Tòa nhà PACE

  341 Nguyễn Trãi, Quận 1, TP. HCM

  +84 (28) 3837.0208

  contact@PACE.edu.vn

 • Văn phòng Hà Nội: International Center

  17 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội

  +84 (24) 3646.2828

© Bản quyền thuộc về PACE